INSTYTUT ARCHITEKTURY I URBANISTYKI

Kierunek studiów: ARCHITEKTURA

Specjalność: architecture and urban planning (nowość)

Czas trwania, tryb i rodzaj: 3,5-letnie bezpłatne stacjonarne studia inżynierskie - dzienne
3,5-letnie niestacjonarne studia inżynierskie - zaoczne

Uzyskany tytuł: inżynier architekt

Zobacz film o instytucie w HD
dr inż. arch. Konrad Dobrowolski, docent PWSZ w Nysie
Celem studiów jest opanowanie specjalistycznego języka angielskiego w dziedzinie Architektury i Urbanistyki. Posiadanie tego rodzaju umiejętności stwarza wiele możliwości atrakcyjnego zatrudnienia nie tylko w Polsce, ale i na rynkach europejskich.

Architektura i urbanistyka w języku angielskim to studia typowo teoretyczno-praktyczne i interdyscyplinarne. Są to studia w pewnym sensie filologiczne, nasycone programem klasycznych studiów Architektury z Urbanistyką, co daje Absolwentowi znacznie szersze możliwości zatrudnienia w porównaniu z tradycyjną Architekturą i Urbanistyką. Zajęcia prowadzone w j. angielskim, przez kadrę, która legitymuje się certyfikatami dopuszczającymi taką możliwość i wieloletnim doświadczeniem w kwestii pracy ze studentami zagranicznymi w specjalistycznym języku angielskim, daje szanse przygotowania Studenta polskiego na najwyższym europejskim poziomie.

Jak uczymy?
Studia na tej specjalności przygotowują w języku angielskim specjalistów do twórczej pracy projektowej, obejmującej kształtowanie przestrzeni, począwszy od małych form użytkowych, przez budynki o zróżnicowanej funkcji, zespoły urbanistyczne, aż po zagospodarowanie przestrzeni miejskich oraz terenów wiejskich. Bardzo często możliwym jest nauczanie polskich studentów wraz ze studentami zagranicznymi, z programu Erasmusa, co jest jakością dodaną w łatwości nauki specjalistycznego języka angielskiego. Zajęcia prowadzone są w gabinetach multimedialnych oraz w laboratoriach językowych (dzięki czemu wykładowca ma możliwość nie tylko bezpośredniego kontaktu ze Studentami, ale i bieżącej weryfikacji jego postępów w nauce).

Czego uczymy?
W programie nauczania na specjalności Architektura i urbanistyka w j. angielskim dominują zespoły kursów projektowania architektonicznego i urbanistycznego przedstawiane po angielsku. Program kształcenia obejmuje także przedmioty inżynierskie, kursy humanistyczne oraz obszerny blok przedmiotów plastycznych. Program nauczania, a także metody dydaktyczne zostały opracowane z myślą o jak najbardziej skutecznym wypełnieniu celów kształcenia przyjętych dla tej specjalności, które sprowadzają się nie tylko do zapewnienia Absolwentom starannego wykształcenia zawodowego, ale także przekazania im szerokich podstaw wiedzy w wielu dziedzinach nauki i techniki, mających wpływ na jakość kształtowanej przestrzeni.

Niech inni Ci zazdroszczą
Studiując architekturę i urbanistykę po angielsku w IAiU w Nysie, osiągasz szeroki wachlarz możliwości:

 • certyfikat językowy dotyczący języka specjalistycznego w architekturze i urbanistyce,
 • kontakt z wysokokwalifikowaną kadrą dydaktyczną, komunikującą się z Tobą tylko w j. angielskim,
 • udział w zajęciach prowadzonych przez wykładowców z Niemiec, Włoch, Francji, Hiszpanii i Portugalii,
 • udział w zajęciach w formie wyjazdów studyjnych za granicę, współfinansowanych przez instytucje partnerskie,
 • rozszerzony program nauczania języka angielskiego na najwyższych poziomach zaawansowania,
 • bogata oferta nauki języka za granicą finansowana z programów europejskich oraz przez partnerów Uczelni,
 • możliwość praktyk zagranicznych i kursów językowych za granicą Polski, finansowanych przez instytucje partnerskie,
 • możliwość kontynuacji studiów w każdym innym kraju Europy,
 • pewna pozycja na rynku pracy w Polsce.

Wejdź na wyższy poziom
Priorytetem tej specjalności jest poszerzanie horyzontów językowych Studentów w zakresie English for Architecture and Urban Planning. Program nauczania nie różni się niczym od tradycyjnego, natomiast przekazany w języku angielskim podnosi Wasze kwalifikacje na poziom europejski. Wyznacza to perspektywę poszerzenia rynków Waszej przyszłej pracy w stale zmieniającej się sytuacji gospodarczej Polski i Europy.

Wybrane przedmioty

 • akty prawa miejscowego,
 • budownictwo ogólne i materiałoznawstwo,
 • ekologia/rewitalizacja środowiska,
 • fizyka budowli,
 • geometria wykreślna,
 • grafika komputerowa,
 • instalacje budowlane,
 • konstrukcje budowlane,
 • projektowanie architektoniczne,
 • projektowanie krajobrazu,
 • projektowanie urbanistyczne,
 • projektowanie wnętrz,
 • socjologia mieszkalnictwa i miasta.

Praktyki:
2-tygodniowe praktyki po:

 • I roku (budowlane),
 • II roku (inwentaryzacyjne: architektoniczne lub urbanistyczne),
 • III roku (tematycznie związana z projektem dyplomowym),
  realizowane w jednostkach gospodarczych oraz administracyjnych, których przedmiotem działalności jest programowanie, projektowanie oraz realizacja obiektów architektonicznych i zespołów urbanistycznych.

Uczelnie partnerskie:
W czasie studiów Student ma możliwość zrealizowania 3-miesięcznych zagranicznych praktyk wakacyjnych w wybranej przez siebie pracowni architektonicznej na terenie UE i Turcji oraz wyjazdu na semestr lub jeden rok akademicki do jednej z uczelni partnerskich:

 • HAWK Fachhochschule Hildesheim, Niemcy,
 • Branderburgische Technische Universität, Niemcy,
 • Slovak University of Technology, Słowacja,
 • Universidad Politecnica de Madrid, Hiszpania,
 • Universidade de Beira Interior, Covilha, Portugalia,
 • University of Calabria, Włochy,
 • pełna lista uczelni na stronie Instytutu.

Po studiach:

 • praca w jednostkach gospodarczych oraz administracyjnych, których przedmiotem działalności jest programowanie, projektowanie oraz realizacja obiektów architektonicznych i zespołów urbanistycznych,
 • kontynuacja studiów na poziomie magisterskim w kraju lub za granicą.

Ostatnia aktualizacja 01.06.2015#profesjonaliści #zawodowcy

www.pwsz.nysa.pl


stat4u