Nowość! Studia dzienne dla pracujących. I nie tylko!

( Istnieje możliwość utworzenia grupy popołudniowej w zależności od liczby kandydatów )

Coraz częściej na uzupełnienie bądź podniesienie kwalifikacji decydują się osoby pracujące lub takie, które z różnych względów, np. z tytułu wychowywania dzieci, nie mogły podjąć studiów dziennych. Wychodząc naprzeciw takim osobom Instytut Neofilologii PWSZ w Nysie proponuje studia dzienne w trybie popołudniowym. Oferowane przez Instytut Neofilologii kierunki studiów to filologie:

  • angielska
  • germańska
  • język biznesu angielski.

Program studiów niczym nie będzie się różnił od dotychczasowego programu a absolwenci będą legitymować się "normalnym" dyplomem ukończenia studiów I stopnia (licencjackich). Inny będzie jedynie tok prowadzenia zajęć, tzn. zostanie utworzona specjalna grupa, w której zajęcia będą odbywać się tylko po południu. Studia w trybie dziennym są bezpłatne a studenci pracujący będą mogli korzystać z różnych przywilejów przysługujących studentom, na przykład będą mogli odbyć jeden bądź dwa semestry swoich studiów na jednej z uczelni partnerskich za granicą.

Informacja dla nauczycieli języków obcych w przedszkolach

Zgodnie z rozporządzeniu MEN z dnia 30 maja 2014 dotyczącym zmian w podstawie programowej wychowania przedszkolnego (obowiązującym od 1 września 2014r.) każde przedszkole od 1 września 2015r. będzie miało obowiązek zapewnić zajęcia z języka obcego dla pięciolatków, a od 1 września 2017r. dla wszystkich dzieci. Rozporządzenie definiuje również wymagane kwalifikacje zawodowe nauczycieli. Po okresie przejściowym, tj. od roku szkolnego 2020/21 nauczyciele będą musieli posiadać przygotowanie w zakresie wczesnego nauczania języka.

Informujemy, że proponowane przez nas studia licencjackie na kierunku filologia angielska oraz filologia germańska spełniają wymogi stawiane nauczycielom i nadają wymagane ustawowo uprawnienia do nauczania w przedszkolach i szkołach podstawowych a w przypadku filologii germańskiej dodatkowo również w przedszkolach i szkołach podstawowych z językiem niemieckim jako językiem ojczystym mniejszości narodowej.

Szczegółowe informacje na temat wyżej wymienionych kierunków studiów oraz warunków rekrutacji są zawarte w warunkach rekrutacji.

 

Ostatnia aktualizacja 26.06.2015
#profesjonaliści #zawodowcy

www.pwsz.nysa.pl


stat4u