STUDIA II STOPNIA:
(magisterskie)
PielęgniarstwoSTUDIA I STOPNIA:
(licencjackie i inżynierskie)
Architektura   Architecture and urban
   planning (specjalność)
   Architektura światła
  (specjalność)
Bezpieczeństwo wewnętrzneKryminologia i kryminalistykaDietetykaNowa specjalność !
Dietetyka sportowa
Nowość na Filologii !
Profil praktyczny
Filologia angielskaJęzyk biznesu: angielskiFilologia germańskaFinanse i rachunkowośćNowość na Informatyce !
Studia dzienne - tryb popołudniowy
InformatykaJazz i muzyka estradowaEdukacja artystyczna w jazzie
i muzyce estradowej
Realizacja dźwiękuKonserwacja i ochrona zabytkówKosmetologiaNowość na Pielęgniarstwie !
Studia dzienne - tryb weekendowy
PielęgniarstwoNowy kierunek !
Psychofizyczne kształtowanie człowieka
     Trener osobisty
Ratownictwo medyczneZarządzanie i inżynieria produkcjiNowa specjalność !
Zarządzanie innowacjami i projektami

PWSZ w Nysie - rekrutacja, portal dla kandydatów na studia

 

INSTYTUT ZARZĄDZANIA

Kierunek studiów: ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI

Nowa specjalność:

ZARZĄDZANIE INNOWACJAMI I PROJEKTAMI

Czas trwania, tryb i rodzaj: 3,5-letnie bezpłatne stacjonarne studia inżynierskie
3,5-letnie niestacjonarne studia inżynierskie

Innowacje, rozumiane jako wprowadzanie nowych produktów, usług, systemów organizacyjnych czy technologii, są podstawowym źródłem uzyskiwania przewagi konkurencyjnej i wyznaczają pozycję współczesnego przedsiębiorstwa na rynku krajowym i międzynarodowym, kreując jego możliwości rozwojowe.


JAK UCZYMY?

Program kształcenia ukierunkowany jest na rozwijanie zdolności kreatywnego myślenia Studentów, odpowiedzialności za podejmowane decyzje i umiejętności pracy w grupie, pełniąc w niej rozmaite funkcje. Dlatego większość zajęć ma charakter projektów i warsztatów celem rozwijania umiejętności praktycznych. Możliwość współpracy z przedsiębiorstwami, już na etapie studiowania, pozwala naszym Studentom zweryfikować zdobytą wiedzę i skonfrontować swoje umiejętności w warunkach produkcyjnych.


CZEGO UCZYMY?

Program zajęć realizowany na tej specjalności jest dostosowany do wymagań współczesnego rynku pracy. Absolwenci są przygotowani do sprostania wymogom wysoce dynamicznego i konkurencyjnego rynku pracy. Program studiów obejmuje problematykę ukierunkowaną na zdobycie wiedzy w zakresie innowacji, metod zarządzania projektami, zarządzania finansami w projekcie oraz zapoznanie się z metodami zarządzania strategicznego w innowacyjnym przedsiębiorstwie.


NIECH INNI CI ZAZDROSZCZĄ

Nie ograniczamy inwencji twórczej! Inżynier powinien myśleć nieszablonowo, wykraczając poza standardowe postrzeganie otoczenia. Nauczysz się jak aktywować swój mózg, by przestać narzekać na brak pomysłów. Poznasz ćwiczenia poprawiające jakość swojego myślenia, aby stało się bardziej twórcze i oryginalne. Nauczysz się wykorzystywać w życiu sprawdzone strategie i techniki rozwiązywania problemów.


WEJDŹ NA WYŻSZY POZIOM?

Kreatywny umysł, zdolny do generowania innowacyjnych rozwiązań, wymaga nowoczesnych narzędzi wspomagających materializowanie pomysłów. Studenci mogą w trakcie studiów skorzystać z zaawansowanych kursów obsługi komputerowych systemów wspomagających projektowanie i wytwarzanie. Proponujemy również poszerzenie wiedzy i umiejętności, przez uczestniczenie w wykładach otwartych, warsztatach, szkoleniach i kursach podnoszących kwalifikacje, a także współudział w projektach innowacyjnych prowadzonych wspólnie z przemysłem.


Przedmioty:

 • innowacje w zarządzaniu i inżynierii produkcji
 • warsztaty z kreatywnego rozwiązywania problemów
 • metody i techniki tworzenia innowacyjnych rozwiązań
 • strategie innowacyjne w Polsce i na świecie
 • ocena ryzyka wdrażania innowacyjnych rozwiązań
 • metodyki zarządzania projektami
 • informatyczne systemy zarządzania projektami
 • organizacja i zarządzanie zespołami projektowymi
 • zarządzanie finansami w projekcie

Absolwent przygotowany jest do podjęcia pracy:

 • w działach badań i rozwoju produktów w przedsiębiorstwach,
 • w ośrodkach badawczo-rozwojowych (B+R),
 • w wydziałach strategii i funduszy unijnych administracji państwowej i samorządowej,
 • w inkubatorach przedsiębiorczości,
 • w biurach rzeczników patentowych,
 • w firmach konsultingowych i doradczych.

Absolwent może także kontynuować edukację na studiach drugiego stopnia w wybranej uczelni w kraju lub za granicą.


 

 

Ostatnia aktualizacja 08.03.2016

KIERUNKI | UCZELNIA | STUDIA | REKRUTACJA | STRONA GŁÓWNA PWSZ | AKTUALNOŚCI | KONTAKTY
Zobacz nasz profil na FACEBOOK
stat4u