Za darmo studiujesz, za darmo mieszkasz ...

INSTYTUT INFORMATYKI

Kierunek studiów: INFORMATYKA

Specjalności: gry komputerowe i multimedia, systemy internetowe, systemy i sieci komputerowe, bezpieczeństwo sieci i systemów informatycznych

Czas trwania, tryb i rodzaj: 3,5-letnie bezpłatne stacjonarne studia inżynierskie - dzienne
3,5-letnie niestacjonarne studia inżynierskie - zaoczne

NOWOŚĆ - Studia dzienne w trybie popołudniowym !!!

Pracujesz w ciągu dnia, lub po prostu nie masz czasu, a chcesz studiować w trybie bezpłatnych studiów stacjonarnych ? Mamy dla Ciebie propozyję w formie zajęć prowadzonych w ciągu tygodnia roboczego, w dostosowanym, planie zajęć, w godzianch popołudniowych.

Zobacz film o instytucie w HD
Tomasz Stolarczyk
absolwent
PWSZ w Nysie to szkoła dająca duże możliwości własnego rozwoju. Przyczyniają się do tego wysoko wykwalifikowani wykładowcy oraz co ważne - najnowocześniejszy sprzęt. Nowo wyposażone sale komputerowe i ostatnio zakupione serwery dają nam nieskończone możliwości zgłębiania naszej wiedzy w praktyce. Szkoła dba i wciąż inwestuje, aby nam studentom stworzyć warunki do efektywnej nauki.
Ireneusz Złośnik
absolwent
Studiowanie na PWSZ w Nysie to bardzo ciekawa oferta. Szkoła oferuje całą gamę różnych kierunków, więc każdy powinien znaleźć coś dla siebie. Dla przykładu na kierunku informatyka w przeciągu 7 semestrów student spotyka się praktycznie z wszystkimi głównymi zagadnieniami informatyki. Począwszy od wyliczeń, rysunków, schematów na tablicy rozpoczyna pisanie swojich pierwszych programów, poznaje kolejne języki programowania, uczy się myśleć w sposób algorytmiczny. Konfiguruje swój pierwszy serwer czy sieć komputerową. Spotyka się z zagadnieniami szczegółowej budowy różnych sprzętów komputerowych oraz zasadami ich działania. Poziom nauczania jest bardzo wysoki dzięki wykwalifikowanej kadrze. Jestem pewny, że każdy absolwent szkoły opuszczając jej mury zachowa dobre zdanie o tej szkole.

CO WYRÓŻNIA STUDIA W NYSIE OD STUDIÓW NA TYM SAMYM KIERUNKU W INNYCH UCZELNIACH?

Program studiów na naszych specjalnościach gwarantuje wykształcenie specjalistyczne w dziedzinie systemów operacyjnych, języków programowania, nowoczesnych technologii baz danych, multimediów, systemów sieciowych, rozproszonych i systemów mobilnych oraz dziedzinach ściśle związanych z informatyką, takich jak np. elektronika.
Dysponujemy bogatym zapleczem dydaktycznym. Instytut informatyki aktywnie uczestniczy w inicjatywach dających możliwość rozwoju uczelni oraz naszych studentów.


WYPOSAŻENIE/SPRZĘT:

Nasza uczelnia posiada sale komputerowe wyposażone w nowoczesny sprzęt komputerowy z dostępem do Internetu. Studenci mają do dyspozycji oprogramowanie na najwyższym poziomie. Korzystamy z pakietu MSDN.
30 lipca 2010 roku w PWSZ w Nysie została uruchomiona sieć światłowodowa łącząca z sobą wszystkie budynki PWSZ-u. Tym samym udało nam się stworzyć jedną dużą sieć kampusową zwaną Nyską Siecią Akademicką. Czytaj dalej -->


AKREDYTACJE:

Pozytywna opinia wydana w 2006 roku.

Pozytywna opinia wydana w 2013 roku. (zobacz szczegóły)


KTO PROWADZI ZAJĘCIA?

Zatrudniamy wybitnych nauczycieli akademickich z wieloletnią praktyką dydaktyczną zdobytą na najlepszych polskich uczelniach. Są to specjaliści, których prace są publikowane nie tylko w Polsce, ale także na całym świecie.
Podstawą naszego Instytutu jest kadra:

 • 3 profesorów
 • 6 doktorów
 • 3 magistrów


JAK PROWADZONE SĄ ZAJĘCIA?

Formy zajęć to:

 • projekt,
 • laboratorium,
 • ćwiczenia,
 • seminarium,
 • wykład.

JAKĄ WIEDZĘ MOŻNA ZDOBYĆ NA TYCH STUDIACH?

Wyższe studia I stopnia na kierunku informatyka trwają trzy i pół roku (7 semestrów) i kończą się uzyskaniem tytułu inżyniera. Absolwent posiada znajomość standardowych i nowoczesnych metod oraz algorytmów informatyki umożliwiającą samodzielne rozwiązywanie problemów informatycznych, w tym ich analizę oraz implementację, przygotowanie, realizację i weryfikację projektów informatycznych. Biegle programuje w kilku językach programowania, zna oraz umie wykorzystywać i administrować serwerowymi platformami operacyjnymi Windows Serwer/Vista/7/8 i Linux, a także projektuje i realizuje systemy internetowe, bazy danych oraz sieci komputerowe.


PRAKTYKI ZAWODOWE

Praktyki są istotnym uzupełnieniem wiedzy teoretycznej i praktycznej prezentowanej podczas zajęć dydaktycznych i mają charakter przede wszystkim praktyczny. Celem studenckich praktyk jest:

 • poznanie specyfiki pracy na różnych stanowiskach, w różnych branżach działalności informatycznej,
 • wykształcenie umiejętności zastosowania wiedzy teoretycznej zdobytej w toku studiów (integracja wiedzy teoretycznej z praktyką),
 • zdobycie praktycznej znajomości zagadnień związanych z wybraną specjalnością kształcenia,
 • poznanie własnych możliwości na rynku pracy,
 • nawiązanie kontaktów zawodowych, umożliwiających wykorzystanie ich w momencie przygotowywania pracy dyplomowej oraz poszukiwania pracy.
  Praktyki odbywają się zarówno na terenie kraju jak i za granicą.

PERSPEKTYWY PRACY

Specjalność: systemy internetowe

 • Absolwent specjalności systemy internetowe jest inżynierem posiadającym umiejętności pozwalające podjąć pracę przy wytwarzaniu oprogramowania, wdrażaniu systemów i sieci komputerowych. Może także pracować jako administrator systemów lub sieci komputerowych. Po ukończeniu studiów inżynier specjalności systemy internetowe jest przygotowany do prowadzenia we własnym zakresie małej firmy informatycznej, produkcyjnej lub usługowej. Może też pracować jako informatyk na stanowisku inżyniera systemowego lub projektanta.

Specjalność: systemy i sieci komputerowe

 • Absolwent specjalności systemy i sieci komputerowe jest inżynierem posiadającym umiejętności pozwalające podjąć pracę przy wytwarzaniu oprogramowania, wdrażaniu systemów i sieci komputerowych. Może także pracować jako administrator systemów lub sieci komputerowych. Po ukończeniu studiów inżynier specjalności systemy i sieci komputerowe jest przygotowany do prowadzenia we własnym zakresie małej firmy informatycznej, produkcyjnej lub usługowej. Może też pracować jako informatyk na stanowisku inżyniera systemowego lub projektanta.

Specjalność: bezpieczeństwo sieci i systemów informatycznych

 • Absolwent specjalności bezpieczeństwo sieci i systemów informatycznych jest inżynierem posiadającym umiejętności pozwalające podjąć pracę przy wdrażaniu systemów i sieci komputerowych oraz administracji systemów i sieci pod względem bezpieczeństwa. Po ukończeniu studiów inżynier tej specjalności jest przygotowany do prowadzenia we własnym zakresie małej firmy informatycznej, produkcyjnej lub usługowej. Może też zajmować się bezpieczeństwem systemów i sieci jako informatyk w dowolnej firmie.

Specjalność: gry komputerowe i multimedia

 • Absolwent specjalności gry komputerowe i multimedia jest inżynierem posiadającym umiejętności pozwalające podjąć pracę przy projektowaniu, tworzeniu i przetwarzaniu gier komputerowych czy obrazów cyfrowych w przestrzeni 2D oraz 3D. Jest przygotowany do pracy na stanowisku samodzielnego informatyka, pełniącego dodatkowo obowiązki projektanta gier, grafiki komputerowej, a także jako członek większych zespołów zarówno w roli projektanta jak i programisty aplikacji użytkowych, gier komputerowych, oprogramowania multimedialnego wykonywanego w różnych technologiach. Umiejętności zdobyte w czasie studiów na tej specjalności przygotowują również absolwenta do prowadzenia własnego przedsiębiorstwa, działającego w wyżej wymienionych dziedzinach.

Umowa z firmą IBM

W dniu 30.05.2014 r. firma IBM Global Services mieszcząca się we Wrocławiu oraz Instytut Informatyki PWSZ w Nysie podpisały porozumienie o współpracy. Umowa ma charakter dydaktyczno-naukowy.

Umowa ta pozwala naszym studentom już od lipca podjąć praktyki w tej firmie, a począwszy od najbliższego semestru wziąć udział w wykładach, warsztatach i zajęciach laboratoryjnych kończących się zdobyciem certyfikatów m.in. Corporate Readiness Certificate.

Umowa pozwala również naszym studentom na realizację inżynierskich prac dyplomowych w firmie IBM.
W najbliższym czasie podamy więcej szczegółów dotyczących najbliższych szkoleń dla naszych studentów.

Przeczytaj także: Wizyta studyjna w firmie IBM Poland we Wrocławiu

dr inż. Tomasz Piłot
z-ca Dyrektora Instytutu Informatyki


OFERTA POZADYDAKTYCZNA

Koło Naukowe ENTI jest organizacją studencką, tworzoną przez studentów dla studentów.
Lokalna Akademia Cisco przy Instytucie Informatyki PWSZ w Nysie.

Ostatnia aktualizacja 17.07.2014

 
stat4u