Za darmo studiujesz, za darmo mieszkasz ...

Wybrane przedmioty na specjalności filologia germańska

PRZEDMIOTY KIERUNKOWE NA WSZYSTKICH SPECJALIZACJACH

 • praktyczna nauka języka niemieckiego (w tym ćwiczenia tłumaczeniowe)
 • wiedza o krajach niemieckiego obszaru językowego
 • historia krajów niemieckiego obszaru językowego
 • teoria literatury
 • historia literatury niemieckiej
 • gramatyka opisowa
 • językoznawstwo ogólne
 • seminaria wybieralne
 • seminarium dyplomowe

PRZEDMIOTY SPECJALIZACYJNE I SPECJALNOŚCIOWE

Specjalizacja nauczycielska: nauczyciel języka niemieckiego z dodatkowym modułem przygotowującym do nauczania języka niemieckiego jako języka ojczystego (mniejszości)

 • dydaktyka i metodyka nauczania języka niemieckiego
 • dydaktyka języka niemieckiego jako języka mniejszości
 • przygotowanie psychologiczno - pedagogiczne do nauczania na etapie przedszkolnym
 • przygotowanie psychologiczno - pedagogiczne do nauczania na etapie szkolnym
 • podstawy dydaktyki
 • kultura Niemiec
 • wiedza o regionie
 • emisja głosu
 • pedagogika
 • psychologia
 • technologie informatyczne

Specjalizacja turystyczno-kulturoznawcza

 • historia kultury Śląska
 • historia Śląska
 • kultura i literatura na Śląsku
 • kultura regionu
 • wstęp do krajoznawstwa
 • metodyka krajoznawstwa
 • praktyczna nauka wybranego języka obcego
 • wiedza o kulturze Austrii
 • wiedza o kulturze Niemiec
 • wiedza o kulturze Szwajcarii
 • wiedza o regionie
 • technologie informacyjne

Specjalizacja translatorska

 • gramatyka kontrastywna
 • teoria przekładu
 • tłumaczenia konferencyjne
 • tłumaczenia pisemne
 • teksty specjalistyczne
 • tłumaczenia z użyciem narzędzi CAT
 • stylistyka języka polskiego
 • wstęp do pragmalingwistyki
 • wiedza o regionie

Specjalizacja język niemiecki w biznesie i turystyce

 • gramatyka kontrastywna
 • teoria przekładu
 • tłumaczenia konferencyjne
 • tłumaczenia pisemne
 • teksty specjalistyczne
 • korespondencja służbowa i handlowa
 • podstawowe zagadnienia ekonomiczne
 • wprowadzenie do prawa handlowego i administracyjnego
 • podstawy marketingu
 • etyka biznesu
 • wstęp do krajoznawstwa
 • prawo turystyczne
 • podstawy pilotażu

PRZEDMIOTY OGÓLNE

 • łacina
 • praktyczna nauka drugiego języka obcego (do wyboru języki: angielski, czeski, francuski, hiszpański, niderlandzki, rosyjski)
 • zajęcia sportowe do wyboru
 
stat4u