Za darmo studiujesz, za darmo mieszkasz ...

Untitled Document
 
FILOLOGIA GERMAŃSKAStudia stacjonarne

Warunki rekrutacji:

Kandydaci na studia stacjonarne, zdający maturę według nowych zasad przyjmowani są na podstawie konkursu świadectw. Do obliczeń bierze się wyniki uzyskane na egzaminie maturalnym ze wszystkich przedmiotów zdawanych na egzaminie maturalnym, jednak z przedmiotów dodatkowo wybranych, tylko te, z których kandydat uzyskał co najmniej 30 % punktów.
Procenty punktów uzyskane na egzaminie maturalnym przeliczane są według zasady:

dla poziomu podstawowego 1% = 1 punkt

dla poziomu rozszerzonego, jednego poziomu egzaminu oraz dla poziomu klas dwujęzycznych 1% = 2 punkty.
W przypadku kandydatów zdających maturę wg starych zasad do obliczeń bierze się oceny ze wszystkich przedmiotów zdawanych na egzaminie dojrzałości. Miejsce kandydata w rankingu jest średnią arytmetyczną punktacji uzyskanej z egzaminu wstępnego i świadectwa dojrzałości.

Studia niestacjonarne

Warunki rekrutacji:

Kandydaci na studia niestacjonarne przyjmowani są na podstawie złożenia wymaganych dokumentów. W przypadku, gdy liczba kandydatów będzie większa od liczby miejsc, podstawą przyjęcia kandydata jest miejsce, jakie zajmuje w rankingu kandydatów sporządzonym na zasadach obowiązujących kandydatów na studia stacjonarne.

Terminy rekrutacji

Liczba miejsc

Badania lekarskie

Nie są wymagane.

Ostatnia aktualizacja 01.06.2015
 
stat4u