Za darmo studiujesz, za darmo mieszkasz ...

Lista wybranych przedmiotów na kierunku informatyka

 • podstawy sieci komputerowych:
  Omówienie podstawowych problemów sieci komputerowych, a w szczególności sieci lokalnych LAN w celu przybliżenia zarówno zagadnień technicznych jak i zasad działania takich sieci. Zapoznanie z aktualnym stanem rozwoju sieci komputerowych.
 • programowanie:
  W ramach wykładu słuchacz poznaje zasady programowania strukturalnego na przykładzie języka PASCAL. Słuchacz zaznajamia się z podstawowymi typami danych stosowanymi w językach programowania oraz instrukcjami języka programowania. Omawiany jest także zapis algorytmu przetwarzania danych w języku PASCAL. Szczególną uwagę zwraca się na definiowanie i tworzenie procedur i funkcji oraz na problem przekazywania parametrów.
 • systemy operacyjne:
  W ramach wykładu słuchacz poznaje zasady budowy i funkcjonowania systemów operacyjnych. Słuchacz zaznajamia się z podstawową wiedzą na temat funkcjonowania wielozadaniowych (wielowątkowych) systemów operacyjnych, metod planowania przydziału procesora oraz synchronizacji procesów. Ponadto celem zajęć jest poznanie funkcjonowania pamięci wirtualnych oraz pamięci masowych i systemów plików współczesnych systemów operacyjnych.
 • algebra liniowa z geometrią analityczną
 • algorytmy i struktury danych
 • analiza matematyczna
 • architektura komputerów
 • fizyka
 • logika dla informatyków
 • podstawy baz danych
 • podstawy elektroniki i miernictwa
 • podstawy inżynierii oprogramowania
 • podstawy metod probabilistycznych
 • podstawy podejmowania decyzji
 • podstawy systemów komputerowych
 • podstawy sztucznej inteligencji
 • problemy społeczne i zawodowe informatyki
 • programowanie w javie
 • systemy grafiki komputerowej
 • systemy informatyczne
 • systemy wbudowane
 • technika układów logicznych i cyfrowych
 • zarządzanie danymi informacyjnymi
 • zarządzanie małą firmą
 • zarządzanie przedsięwzięciami programistycznymi
 • projekt
 • język angielski
 • zajęcia sportowe
 • przedmiot wybieralny
 • praktyka zawodowa
 • seminarium dyplomowe
 • praca dyplomowa

PRZEDMIOTY NA SPECJALNOŚCI GRAFIKA KOMPUTEROWA I MULTIMEDIA:

 • Animacja obiektów multimedialnych
 • Aplikacje dla urządzeń mobilnych
 • Grafika komputerowa w .NET
 • Metody i techniki tworzenia gier
 • Nowoczesne technologie przetwarzania treści multimedialnych
 • Nowoczesne technologie Web
 • Podstawy DTP
 • Wytwarzanie utworów multimedialnych
 • Systemy grafiki 2D
 • Systemy grafiki 3D
 • Systemy multimedialne
 • Systemy Web

PRZEDMIOTY NA SPECJALNOŚCI SYSTEMY INTERNETOWE:

 • bazy danych w aplikacjach internetowych
 • nowoczesne technologie web
 • programowanie .net
 • programowanie rozproszone
 • programowanie systemowe
 • programowanie systemów web
 • programowanie urządzeń mobilnych
 • rozwój języków i środowisk programowania
 • systemy e-biznesu
 • systemy multimedialne
 • systemy wieloagentowe
 • zaawansowane programowanie w javie

PRZEDMIOTY NA SPECJALNOŚCI SYSTEMY I SIECI KOMPUTEROWE:

 • bezpieczeństwo sieci i systemów komputerowych
 • hurtownie danych
 • kierunki rozwoju systemów informatycznych
 • komputerowe systemy sterowania
 • nowoczesne systemy baz danych
 • podstawy symulacji systemów
 • programowanie w językach skryptowych
 • sieciowe systemy operacyjne
 • systemy rozproszonego i równoległego przetwarzania
 • zaawansowane architektury systemowe
 • zaawansowane zagadnienia sieci komputerowych
 • zarządzanie systemami webowymi
 
stat4u