Za darmo studiujesz, za darmo mieszkasz ...

Lista wybranych przedmiotów na kierunku jazz i muzyka estradowa

 • big-band (tylko dla instrumentalistów):
  Przedmiot z wykładowym językiem polskim (opcjonalnie - angielski). Prowadzący - dr Grzegorz Nagórski. 15 h w semestrze (ćwiczenia). Weryfikacją jest zaliczenie z oceną. Tematyka zajęć - podstawowa wiedza dotycząca zagadnień związanych z muzyką jazzową w kontekście gry w orkiestrze jazzowej, oraz doskonalenie umiejętności gry zespołowej w big bandzie. Cele kształcenia to poznawanie klasycznego i eksperymentalnego repertuaru, zasad funkcjonowania sekcji instrumentalnych w big bandzie i działających między nimi zależności. Ćwiczenia obejmują próby sekcyjne, pracę nad rytmem, jazzowym pulsem, intonacją, artykulacją oraz rozwijają umiejętność czytania nut a vista. Literatura - Thank You, Lord (Eddie Lewis), Rhizopus (Eddie Lewis), Morning Dance (Jay Beckenstein), Billy Boy (trad.)
 • gra fortepianie:
  Przedmiot z wykładowym językiem polskim (opcjonalnie - angielski). Prowadzący - dr hab. Wojciech Niedziela prof. PWSZ 30 h w semestrze (ćwiczenia). Weryfikacją jest zaliczenie z oceną. Tematyka zajęć - czytanie nut, opanowanie techniczne instrumentu, potencjał improwizatorski. Cele kształcenia to rozwój zmysłu improwizacji, techniki, poznanie różnych stylów, znajomość standardów, szlif artystyczny. Ćwiczenia obejmują pentatoniki, dogłębne poznanie 5. utworów (originals lub standardów), pracę nad improwizacją i akompaniamentem. Literatura - Real Books, "The Jazz Piano Book", transkrypcje improwizacji mistrzów.
 • harmonia jazzowa:
  Przedmiot z wykładowym językiem polskim (opcjonalnie - angielski). Prowadzący - dr hab. Wojciech Niedziela prof. PWSZ 30 h w semestrze (ćwiczenia). Weryfikacją jest zaliczenie z oceną. Tematyka zajęć - koło kwintowe, triada harmoniczna, kadencje, skale, pentatoniki, blues, kadencja II- V- I. Cele kształcenia to poznanie specyfiki jazzowej harmonizacji, typów akordów i ich połączeń. Ćwiczenia obejmują granie skal, akordów i ich połączeń., także pisanie testów harmonicznych. Literatura - "The Jazz Theory", Jamey Aebersold.
 • analiza dzieła muzycznego jazzowego z audycjami
 • chór
 • dykcja i recytacja
 • emisja głosu
 • improwizacja
 • instrument główny do wyboru: fortepian, kontrabas, gitara, perkusja, trąbka, puzon, saxofon, śpiew solowy
 • instrumentoznawstwo
 • język obcy do wyboru: angielski, niemiecki
 • kompozycja i aranżacja
 • kształcenie słuchu
 • literatura i historia jazzu
 • ochrona własności intelektualnej
 • praktyka estradowa
 • propedeutyka instrumentacji
 • przedmiot do wyboru historia muzyki, analiza dzieła muzycznego

PRZEDMIOT DO WYBORU:

 • filozofia, logika
 • przedmiot do wyboru: instytucje kultury i zasady ich funkcjonowania, promocja kultury i organizacja imprez
 • przedmiot do wyboru: nauka o muzyce, zasady muzyki
 • przedmiot do wyboru: psychologia, komunikacja społeczna
 • reżyseria muzyczna
 • rytm w jazzie
 • techniki nagłośnienia
 • techniki pracy w studio
 • technologia informacyjna
 • wychowanie fizyczne
 • zespół instrumentalny / zespół wokalny
 • metodologia badań naukowych i seminarium licencjackie
 • praca licencjacka
 
stat4u