Za darmo studiujesz, za darmo mieszkasz ...

Untitled Document

 

 

JAZZ I MUZYKA ESTRADOWA
Studia stacjonarne oraz niestacjonarne.

Warunki rekrutacji:

Dla kandydatów na studia stacjonarne oraz niestacjonarne, zarówno tych, którzy zawali nową maturę jak i starą maturę przewiduje się dwustopniowy tryb kwalifikowania. Składa się on z egzaminu wstępnego oraz konkursu świadectw. Warunkiem dopuszczenia do drugiego stopnia kwalifikacji jest zdany egzamin wstępny.


Egzamin wstępny składa się z dwóch części:
 1. ustny egzamin z kształcenia słuchu - ćwiczenia melodyczne, harmoniczne i rytmiczne,
 2. egzamin z instrumentu głównego:
 • fortepian, saksofon, trąbka, puzon, gitara, kontrabas, gitara basowa
 • Kandydaci przygotowują dwa zróżnicowane w charakterze utwory jazzowe z improwizacjami. Komisja może poprosić o wykonanie trzeciego utworu jazzowego oraz o przeczytanie zapisu nutowego a vista.

 • perkusja
 • Kandydaci przygotowują dwa utwory w różnych stylach muzycznych oraz czytają a vista jeden utwór.

 • wokalistyka
 • Kandydaci przygotowują jedną piosenkę w języku polskim oraz utwór typowo jazzowy po angielsku. Komisja może poprosić o wykonanie drugiego utworu jazzowego oraz zaprezentowanie fragmentu wiersza lub prozy.

  UWAGA! Kandydaci prezentują swój program z własnym akompaniatorem lub akompaniamentem nagranym na płycie kompaktowej.

Uczelnia zapewnia wzmacniacze gitarowe i basowe, fortepian i perkusję.
Kandydaci, którzy będą zdawać egzamin z saksofonu, trąbki, puzonu, gitary, kontrabasu oraz gitary basowej będą musieli stawić się na egzamin z własnym instrumentem.
Wynik uzyskany na egzaminie wstępnym jest średnią arytmetyczną punktów z obu elementów uzyskanych przez kandydata.

Egzamin dla kandydatów na kierunek jazz i muzyka estradowa - specjalność edukacja artystyczna w jazzie i muzyce estradowej jest sprawdzianem, którego celem jest zbadanie zdolności i predyspozycji muzycznych oraz potwierdzenie przydatności kandydata do studiów na tym kierunku.

Egzamin składa się z dwóch części:

 • praktycznej, polegającej na wykonaniu dowolnego programu instrumentalnego lub wokalnego o zróżnicowanym charakterze. Kandydaci przygotowują dwa utwory w różnych stylach muzycznych
 • ustnej, mającej na celu zbadanie predyspozycji słuchowych i poczucia rytmu.

Egzamin dla kandydatów na kierunek jazz i muzyka estradowa - specjalność realizacja dźwięku jest sprawdzianem, którego celem jest zbadanie zdolności i predyspozycji muzycznych oraz potwierdzenie przydatności kandydata do studiów na tej specjalności. Egzamin wstępny jest egzaminem ustnym. Będzie składał się z rozmowy kwalifikacyjnej oraz sprawdzianu wiedzy kandydata z zakresu instrumentoznawstwa, kształcenia słuchu oraz analizy akustycznej wybranych przykładów muzycznych.


Konkurs świadectw:

Konkurs świadectw przeprowadza się zgodnie z zasadą: w przypadku kandydatów z nową maturą do obliczeń bierze się wszystkie przedmioty wykazane na egzaminie maturalnym, z tym, że z przedmiotów dodatkowo wybranych tylko te, z których kandydat uzyskał co najmniej 30 % punktów. W przypadku kandydatów zdających maturę wg starych zasad do obliczeń bierze się oceny ze wszystkich przedmiotów zdawanych na egzaminie dojrzałości. Miejscem kandydata w rankingu jest średnia arytmetyczna punktacji uzyskanej z egzaminu wstępnego i świadectwa dojrzałości.

Terminy rekrutacji

Liczba miejsc

Badania lekarskie

Nie są wymagane.

Ostatnia aktualizacja 01.06.2015
 
stat4u