Za darmo studiujesz, za darmo mieszkasz ...

Lista wybranych przedmiotów na kierunku architektura i urbanistyka specjalność konserwacja i ochrona zabytków

 • fizyka budowli:
  Zagadnienia współczesnej fizyki budowli, ochrona cieplna, akustyczna, mikroklimat pomieszczeń, technologia obiektów energooszczędnych i proekologicznych. Czynniki kształtujące wewnętrzny klimat pomieszczeń. Właściwości fizyczne materiałów budowlanych: struktura materiałów budowlanych, ciężary i porowatość, przewodność cieplna materiałów budowlanych. Wymiana ciepła przez przegrody przy ustalonych temperaturach. Stateczność cieplna konstrukcji budowlanych: zjawiska związane z wahaniem wydajności źródła ciepła, stateczność cieplna przegród budowlach, stateczność cieplna pomieszczeń. Przenikanie powietrza przez przegrody budowlane. Wymiana wilgoci przez przegrody budowlane. Fizyka budowli wybranych elementów konstrukcji budowlanych: stropodachy, narożniki ścian, zjawiska mostków cieplnych. Dobór grubości przegrody budowlanej, normalizacja współczynników przenikania ciepła, normalizacja stateczności cieplnej budynków, normalizacja oporów przenikania ciepła, normalizacja oporów przenikania powietrza.
 • budownictwo ogólne i materiałoznawstwo
 • dokumentacja arch. - konserwatorska
 • ekonomika procesu inwestycyjnego
 • ergonomia
 • etyka zawodu i prawo autorskie
 • geometria wykreślna
 • grafika komputerowa
 • historia architektury
 • historia kultury i sztuki
 • historia urbanistyki
 • instalacje budowlane
 • konserwacja obiektów architektonicznych
 • konserwatorskie metody badawcze
 • konstrukcje budowlane
 • matematyka
 • materiałoznawstwo konserwatorskie
 • mechanika budowli
 • naprawa i wzmacnianie obiektów budowlanych
 • organizacja procesu inwestycyjnego
 • prawo budowlane
 • profilaktyka konserwatorska
 • projektowanie architekt.
 • projektowanie urbanistyczne
 • rewaloryzacja zespołów urbanistycznych
 • techniki plastyczne
 • technologia informacyjna
 • teoria i techniki konserwatorskie
 • język obcy
 • zajęcia sportowe
 • praktyka zawodowa
 • seminarium dyplomowe
 • praca dyplomowa
 
stat4u