Za darmo studiujesz, za darmo mieszkasz ...

INSTYTUT PIELĘGNIARSTWA

Kierunek studiów: PIELĘGNIARSTWO

Czas trwania, tryb i rodzaj:

I. Studia pierwszego stopnia na kierunku Pielęgniarstwo (licencjackie): stacjonarne oraz stacjonarne z realizacją zajęć teoretycznych w systemie zjazdów weekendowych (6 semestrów)

II. Studia drugiego stopnia na kierunku Pielęgniarstwo (magisterskie ): stacjonarne i niestacjonarne

(4 semestry)

NOWOŚĆ – studia stacjonarne na kierunku Pielęgniarstwo z realizacją

zajęć teoretycznych w czasie zjazdów weekendowych więcej >>

Zobacz film o instytucie w HD
Magdalena Kaciuba
absolwentka
Początkowo bardzo obawiałam się podjęcia studiów na uczelni w Nysie, ale szybko przekonałam się, że to była dobra decyzja. Doskonała kadra naukowa, przygotowuje Nas do kolejnego etapu życia - jakim jest praca, oraz możliwość podjęcia studiów drugiego stopnia. Oczywiście studia to nie tylko nauka. Uczelnia daje możliwość rozwijania swoich talentów oraz aktywnego spędzania wolnego czasu poprzez uczestnictwo w sekcjach AZS. To także okazje spotkania wielu wybitnych ludzi świata nauki. Jestem zadowolona, że wybrałam właśnie PWSZ w Nysie.

Pielęgniarstwem zainteresowałam się już w szkole średniej. Byłam wolontariuszką w Domu Pomocy Społecznej. Mam świadomość, że to nie jest łatwy zawód, wymaga odporności psychicznej, umiejętności pracy w zespole a przede wszystkim chęci niesienia pomocy innym. Zawód ciężki ale dający dużo satysfakcji. Jeśli i Ty chcesz pomagać innym nie zastanawiaj się wybierz ten kierunek na Naszej Uczelni - na pewno nie będziesz żałować. Do zobaczenia w Nysie.

Motto: SŁUŻBA ŻYCIU I ZDROWIU CZŁOWIEKA


 

CO WYRÓŻNIA STUDIA W NYSIE OD STUDIÓW NA TYM SAMYM KIERUNKU W INNYCH UCZELNIACH?

 • student nie jest anonimowy
 • zajęcia praktyczne odbywają się w szpitalu niedaleko uczelni
 • studenci poza nauką, mają czas na "życie studenckie"
 • wyjazdy zagraniczne, umożliwiające zdobycie nowego doświadczenia

WYPOSAŻENIE/SPRZĘT:

Sale wykładowe wyposażone w nowoczesny sprzęt multimedialny, wzorowo przygotowane pracownie ćwiczeniowe. Instytut Pielęgniarstwa posiada także, zakupiony w roku 2010, fantom, dzięki któremu można symulować różne objawy chorobowe. Fantom można tak zaprogramować, żeby udawał przyspieszone tętno czy szmery w płucach. Urządzenie może stymulować zaburzenia rytmu serca, zmiany tonów, przyśpieszone albo zwolnione tętno. Fantom pozwala też ćwiczyć przyszłym pielęgniarkom i pielęgniarzom zastrzyki podskórne i domięśniowe. Można przy jego użyciu również nauczyć się pielęgnacji tracheotomii, stopy cukrzycowej, kikuta po amputacji czy usuwania szwów chirurgicznych. Jest wyposażony w symulator Vitalsim sterujący całym systemem i kardiomonitor do obserwacji EKG.


AKREDYTACJE

 1. Krajowa Rada Akredytacyjna Szkół Pielęgniarek i Położnych
 2. Polska Komisja Akredytacyjna

KTO PROWADZI ZAJĘCIA?

Zajęcia prowadzone są przez wysoko wykwalifikowaną kadrę medyczną składającą się z profesorów, doktorów oraz magistrów pielęgniarstwa.


JAK PROWADZONE SĄ ZAJĘCIA?

Wykłady prowadzone są przez wykwalifikowaną kadrę medyczną profesorów, doktorów i magistrów pielęgniarstwa. Odbywają się na salach wykładowych, wyposażonych w nowoczesny sprzęt multimedialny.

Ćwiczenie to forma zajęć prowadzonych w specjalistycznych, wzorowo wyposażonych pracowniach. W czasie ćw. Student poznaje zasady, techniki i procedury wykonywania zabiegów pielęgnacyjno - eczniczych. W warunkach symulacyjnych (na manekinach) świeżo nabytą wiedzę i umiejętności uczy się wdrążać do rozwiązywania problemów pielęgnacyjnych pacjenta zgodnie z obowiązującymi procedurami i standardami.

Zajęcia praktyczne odbywają się w placówkach służby zdrowia (oddziały szpitale, przychodnie, żłobki) pod kierunkiem nauczycieli - opiekunów. Student nabytą wiedzę w pracowni pielęgniarstwa przenosi na warunki rzeczywiste, a także nabywa umiejętności pracy w zespole. Kształtuje swoją postawę pod względem sumienności, rzetelności i odpowiedzialności za drugiego człowieka.


JAKĄ WIEDZĘ MOŻNA ZDOBYĆ NA TYCH STUDIACH?

Absolwent Instytutu Pielęgniarstwa zdobywa wyższe wykształcenie i tytuł licencjata pielęgniarstwa. Uzyskuje kwalifikacje zgodne ze standardami Unii Europejskiej w zakresie opieki pielęgniarskiej.


PERSPEKTYWY

 • podjęcie pracy w szpitalach, zakładach podstawowej opieki zdrowotnej i opiekuńczo-leczniczych, specjalistycznych poradniach, oddziałach ratownictwa medycznego, sanatoriach, uzdrowiskach, klinikach i katedrach wyższych uczelni medycznych, szkołach, instytucjach zarządzających ochroną zdrowia, zakładach opieki społecznej, wydziałach zdrowia instytucji samorządowych, ośrodkach promocji zdrowia, infrastrukturze funduszu ochrony zdrowia
 • kontynuacja studiów drugiego stopnia w wybranej uczelni w kraju lub za granicą

OFERTA POZADYDAKTYCZNA

 1. Fundacja dr Clown - studenci prowadzą terapię śmiechem i zabawą wśród dzieci chorych przebywających na oddziale dziecięcym Szpitala w Nysie.
 2. Wolontariat w Hospicjum - studenci działają charytatywnie, wspierają i pomagają osobom przebywającym w hospicjum oraz ich rodzinom.
 3. Akcje prozdrowotne - studenci aktywnie uczestniczą w licznych programach profilaktycznych np. Dni Serca, Mikołajki.
 4. Projekt "Leonadro da Vinci" - nauczyciele IP jako jedyni z Polski uczestniczyli w opracowaniu wykazu umiejętności pielęgniarskich - pilotażowym projekcie: "Europejskie Kompetencje w Pielęgniarstwie".

Studenckie Koło Naukowe MEDIC aktywnie działa organizując prelekcje, pokazy i szkolenia z zakresu medycyny. Celem koła jest poznanie naturalnych metod leczenia i profilaktyki chorób. Koło współpracuje z Hospicjum w Nysie, ZOZ w Nysie, domami pomocy społecznej, szkołami oraz firmami farmaceutycznymi.

Ostatnia aktualizacja 26.04.2016

 
stat4u