Za darmo studiujesz, za darmo mieszkasz ...

Lista wybranych przedmiotów na kierunku ratownictwo medyczne

 • medycyna ratunkowa:
  Zapoznanie studentów ze stanami zagrożenia życia w następstwie urazów, zagrożenia życia u kobiet ciężarnych oraz chorobach endokrynologicznych.
 • ratownictwo medyczne:
  Zapoznanie z organizacją i funkcjonowaniem poszczególnych ogniw "łańcucha przeżycia", pozwala na nabycie umiejętno?ci rozpoznania stanów zagrożenia życia o różnej etiologii i poznania podstaw bezprzyrządowej resuscytacji krążeniowo - oddechowej.
 • anatomia
 • anestezjologia i intensywna terapia
 • biochemia
 • biofizyka
 • biologia
 • chemia substancji niebezpiecznych
 • chirurgia
 • chirurgia szczękowo-twarzowa
 • choroby wewnętrzne
 • choroby zakaźne
 • farmakologia
 • filozofia i podstawy etyki
 • fizjologia
 • higiena z epidemiologią
 • laryngologia
 • medycyna sądowa
 • mikrobiologia z podstawami parazytologii
 • neurologia
 • okulistyka
 • ortopedia z traumatologią
 • patomorfologia i patofizjologia
 • pediatria
 • podstawy informatyki
 • podstawy prawa w medycynie
 • położnictwo z ginekologią
 • psychiatria
 • psychologia
 • radiologia kliniczna
 • toksykologia
 • transfuzjologia
 • język obcy
 • zajęcia sportowe
 • praktyka zawodowa
 • metodologia badań naukowych i seminarium licencjackie
 • praca licencjacka
 
stat4u