Za darmo studiujesz, za darmo mieszkasz ...

Lista wybranych przedmiotów na kierunku zarządzanie i inżynieria produkcji

 • grafika inżynierska, informatyka i komputerowe wspomaganie prac inżynierskich:
  Zapoznanie studentów z narzędziami modelowania przestrzennego 3D za pomocą specjalistycznych programów komputerowych. Nabycie umiejętności rysowania brył oraz tworzenia zespołów, przygotowania dokumentacji technicznej na podstawie modeli przestrzennych. Poznanie podstawowych narzędzi do analizy wytrzymałościowej i tworzenia animacji.
 • logistyka w przedsiębiorstwie:
  Wykłady mają na celu zapoznanie z istotą logistyki stosowanej w różnych fazach działalności przedsiębiorstw, począwszy od sfery zaopatrzenia materiałowego, poprzez działalność zasadniczą (głównie produkcyjną), a skończywszy na dystrybucji produktów i usług. Celem jest również przedstawienie sposobów organizacji podstawowej infrastruktury procesów logistycznych, aby możliwe było zastosowanie prawidłowych wariantów rozwiązań w rzeczywistym funkcjonowaniu przedsiębiorstwa.
 • zasady prowadzenia działalności gospodarczej:
  Celem zajęć jest przekazanie praktycznej wiedzy i umiejętności nt. założenia własnej działalności gospodarczej oraz promowanie postaw przedsiębiorczości, działania w realiach gospodarki wolnorynkowej w Polsce i w UE. Zajęcia mają być przewodnikiem z zakresu zarządzania, finansów, prawa jak również psychologii sprzedaży i zarządzania ludźmi. Ponadto zajęcia mają na celu przybliżenie wiedzy z zakresu oceny potencjału rynkowego, budowy strategii, poszukiwania partnerów handlowych (konsumentów lub dostawców) oraz pozyskiwania zewnętrznych źródeł finansowania.
 • automatyzacja i robotyzacja procesów produkcyjnych
 • ekologia i zarządzanie środowiskowe
 • etyka biznesu
 • fizyka
 • marketing
 • matematyka, statystyka, badania operacyjne
 • metodyka rozwiązywania problemów
 • metrologia I
 • metrologia II
 • mikroekonomia, makroekonomia
 • nauki o materiałach
 • podstawy ochrony własności intelektualnej i przemysłowej
 • prawo gospodarcze
 • procesy produkcyjne
 • projektowanie inżynierskie
 • rachunek kosztów dla inżynierów, finanse i rachunkowość
 • technologie informacyjne
 • zarządzanie
 • zarządzanie jakością i bezpieczeństwem
 • zarządzanie produkcją i usługami
 • język obcy
 • zajęcia sportowe
 • projekt
 • praktyka zawodowa
 • seminarium dyplomowe
 • praca dyplomowa

PRZEDMIOTY NA SPECJALNOŚCI ZARZĄDZANIE PRODUKCJĄ I USŁUGAMI:

 • zintegrowane systemy zarządzania:
  Zapoznanie się z nowoczesnym zarządzaniem przedsiębiorstwem wspomaganym komputerowo. Do dyspozycji studentów jest wielomodułowy zintegrowany system informatyczny klasy ERP, wykorzystywany przez duże firmy produkcyjne oraz usługowe.
 • język programowania
 • komputerowe wspomaganie zarządzania
 • operacyjne sterowanie produkcją
 • organizacja produkcji i usług
 • projektowanie procesów technologicznych
 • systemy cap/cam i osn
 • technologiczne przygotowanie produkcji wspomagane komputerowo
 • zarządzanie personelem
 • zarządzanie przedsięwzięciem
 • zastosowanie informatyki w organizacjach

PRZEDMIOTY NA SPECJALNOŚCI INŻYNIERIA JAKOŚCI:

 • Zarządzanie jakością w produkcji
 • Zarządzanie projektem
 • Zarządzanie jakością w usługach
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi
 • Projektowanie systemów produkcyjnych i usługowych
 • Ekonomika jakości
 • Normalizacja w zarządzaniu jakością
 • Procesy technologiczne wytwarzania
 • Komputerowo zintegrowane wytwarzanie
 • Metody statystyczne w zarządzaniu jakością
 • Informatyczne systemy zarządzania

PRZEDMIOTY NA SPECJALNOŚCI AUTOMATYZACJA PRODUKCJI I SYSTEMY MECHATRONICZNE:

 • Projektowanie procesów technologicznych typowych części maszyn
 • Programowanie maszyn CNC
 • Mechatronika w inżynierii produkcji
 • Techniczne i organizacyjne przygotowanie produkcji
 • Projektowanie urządzeń i systemów mechatronicznych
 • Komputerowe wspomaganie wytwarzania CAM
 • Podstawy automatyki i robotyki
 • Napędy i sterowanie pneumatyczne, hydrauliczne w mechatronice
 • Sensory, aktuatory i serwonapędy
 • Sterowniki sieci przemysłowych – sterowniki PLC
 • Eksploatacja urządzeń mechatronicznych
 • Sterowanie operacyjne w systemach produkcyjnych
 
stat4u