ArchitekturaBezpieczeństwo wewnętrzneDietetykaFilologia angielskaFilologia germańskaFinanse i rachunkowośćInformatykaJazz i muzyka estradowaKonserwacja i ochrona zabytkówKosmetologiaPielęgniarstwoPsychofizyczne kształtowanie człowiekaRatownictwo medyczneZarządzanie i inżynieria produkcjiOpis kierunkuWarunki przyjęćLista przedmiotów

PWSZ w Nysie - rekrutacja, portal dla kandydatów na studia

Untitled Document

 

 

ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI
Studia stacjonarne

Warunki rekrutacji:

Kandydaci na studia stacjonarne przyjmowani są na podstawie konkursu świadectw. W przypadku kandydatów z nową maturą do obliczeń bierze się wszystkie przedmioty wykazane na egzaminie maturalnym, z tym, że z przedmiotów dodatkowo wybranych tylko te, z których kandydat uzyskał co najmniej 30 % punktów. W przypadku kandydatów zdających maturę wg starych zasad do obliczeń bierze się oceny ze wszystkich przedmiotów zdawanych na egzaminie dojrzałości. Na tej podstawie ustala się punktację umiejscawiającą kandydata w tworzonym w czasie rekrutacji rankingu.


Studia niestacjonarne

Warunki rekrutacji:

Kandydaci na studia niestacjonarne przyjmowani są na podstawie złożenia wymaganych dokumentów. W przypadku, gdy liczba kandydatów będzie większa od liczby miejsc, podstawą przyjęcia kandydata jest miejsce, jakie zajmuje w rankingu kandydatów po przeprowadzonym konkursie świadectw na zasadach obowiązujących kandydatów na studia stacjonarne.

Terminy rekrutacji

Liczba miejsc

Badania lekarskie

Nie są wymagane.

Ostatnia aktualizacja 01.06.2015

KIERUNKI | UCZELNIA | STUDIA | REKRUTACJA | STRONA GŁÓWNA PWSZ | AKTUALNOŚCI | KONTAKTY
Zobacz nasz profil na FACEBOOK
stat4u