Za darmo studiujesz, za darmo mieszkasz ...

INSTYTUT BEZPIECZEŃSTWA WEWNĘTRZNEGO

Kierunek studiów: BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE

Specjalności: bezpieczeństwo systemów informatycznych
bezpieczeństwo ekonomiczne, kryminologia i kryminalistyka
zarządzanie systemami bezpieczeństwa

Czas trwania, tryb i rodzaj: 3 -letnie bezpłatne stacjonarne studia licencjackie - dzienne
3 -letnie niestacjonarne studia licencjackie - zaoczne

Zobacz film o instytucie w HD
Magda Krzystanek
Od zawsze fascynowała mnie pomoc innym ludziom i zapewnienie im bezpieczeństwa. Sugerując się tym podjęłam studia na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne .Uważam, ze jest to bardzo dobry wybór, gdyż mam tutaj możliwość rozwijania swoich pasji. Od dziecka marzyłam, aby pracować w straży pożarnej czy policji - ponieważ zawsze fascynowały mnie służby mundurowe i niesienie pomocy potrzebującym. Zdaję sobie sprawę, że wymaga to ode mnie dużego poświęcenia i zaangażowania. Zajęcia prowadzone są w sposób ciekawy i przyjemny przez profesjonalną kadrę, co pozwala studentom poczuć się swobodnie - to znacznie ogranicza stres, dzięki czemu student odnosi sukcesy w nauce, wiążę się z tym możliwość uzyskania stypendium naukowego. Ponadto mamy możliwość uczestniczenia w dodatkowych zajęciach, dzięki którym poznajemy nasz kierunek ze strony bardziej praktycznej. Bezpieczeństwo wewnętrzne jest nowym kierunkiem - zapewne wiele z Was może mieć pewne obawy. Ja rozpoczynając naukę na tym kierunku również je miałam, jednakże sposób prowadzenia zajęć i przyjazne nastawienie wykładowców przekonało mnie, że podjęłam bardzo dobrą decyzję. Zapraszam Wszystkich serdecznie na naszą uczelnię!
Jacek Makowski
Studia w Nysie? Polecam! Bezpieczeństwo wewnętrzne to świetny kierunek a i kadra naukowa to bardzo dobrzy, kompetentni specjaliści z różnych części Polski. PWSZ w Nysie to uczelnia w której do każdego studenta podchodzi się indywidualnie, w żadnym dziekanacie i biurze student nie zostanie potraktowany przedmiotowo. Uczelnia gdzie każdy student może się kształcić nie tylko na swoich zajęciach ale także może należeć do jednego z wielu kół naukowych. Wszystkie pracownie są naprawde profesjonalnie wyposażone w sprzęt i pomoce dydaktyczne najwyższej klasy. Jeśli lubisz pracę z ludźmi, chęci do pracy, lubisz pomagać innym, masz zmysł organizacyjny i tysiące pomysłów, to napewno znajdziesz swoje miejsce w samorządzie studenckim, który realizuje co roku ogrom projektów. Ale nie zapominajmy że PWSZ w Nysie to także uczelnia na której oprócz nauki jest także zabawa..:) No i Nysa! Miasto z duszą, a jak mówią, dusza to ludzie. Świetne miasto do życia, które coraz szybciej się rozwija i czeka na Ciebie.

Będziemy najlepsi w Polsce!

KTO MOŻE STUDIOWAĆ NA KIERUNKU BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE?

Oferta edukacyjna instytutu skierowana jest do wszystkich którzy interesują się problematyką szeroko pojętego bezpieczeństwa i chcieliby w przyszłości zajmować się bezpieczeństwem zawodowo. Jednak studiować mogą również wszyscy inni którzy, jeszcze wahają się nad wyborem swojej drogi życiowej i nie podjęli ostatecznej decyzji o wyborze kierunku studiów. Bowiem wiedza zdobyta w IBW jest interdyscyplinarna i pozwala na uzyskanie szerokiej wiedzy z wielu dziedzin nauki i praktyki funkcjonowania współczesnego państwa, w tym szczególnie wiedzy o środowisku bezpieczeństwa współczesnego świata oraz o budowie i działaniu systemu bezpieczeństwa RP.


JAKĄ WIEDZE MOŻNA ZDOBYĆ W CZASIE STUDIÓW?

W czasie studiów na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne, po zdobyciu na pierwszym roku niezbędnej i podstawowej wiedzy ogólnej z zakresu polityki i strategii bezpieczeństwa państwa oraz systemów bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego, student ma możliwość wyboru jednej z dwóch oferowanych specjalności:

 • Kryminologia i kryminalistyka, która umożliwia zdobycie wiedzy i doświadczenia na poziomie niezbędnych każdemu funkcjonariuszowi lub funkcjonariuszce Policji na ich pierwszych stanowiskach służbowych.
 • Bezpieczeństwo systemów informatycznych, która umożliwia zdobycie dodatkowych umiejętności z zakresu zarządzania bezpieczeństwem informacyjnym w organach administracji publicznej i przedsiębiorstwach.
 • Bezpieczeństwo ekonomiczne, która daje niezbędne umiejętności w zakresie zarządzania bezpieczeństwem ekonomicznym własnego przedsiębiorstwa oraz ryzykiem w operacjach biznesowych i finansowych.
 • Zarządzenie systemami bezpieczeństwa, która pozwala na zdobycie niezbędnych umiejętności z zakresu zarządzania systemami bezpieczeństwa w instytucjach mundurowych oraz cywilnych.

NA CZYM POLEGA GŁÓWNA ZALETA STUDIOWANIA NA NASZYM KIERUNKU?

Jak przystało na wyższą uczelnię zawodową, w celu poszerzenia oferty edukacyjnej o doświadczenie praktyczne, IBW nawiązał współpracę z Powiatową Komendą Policji, Powiatową Komendą Państwowej Straży Pożarnej, Starostwem Powiatowym w Nysie, Zakładem Karnym w Nysie oraz Sądem Rejonowym w Nysie. Współpraca ta polega, między innymi, na:

 1. Prowadzeniu zajęć dydaktycznych ze studentami, przez funkcjonariuszy, w zakresie praktycznych aspektów działalności policji, straży pożarnej, służby więziennej oraz wojska.
 2. Wykorzystaniu bazy materiałowej oraz wyposażenia technicznego komendy w procesie nauczania studentów.
 3. Współpracy podczas organizacji konferencji i seminariów na temat funkcjonowania organów administracji publicznej naszego powiatu w obszarze bezpieczeństwa wewnętrznego.
 4. Współpracy w zakresie realizacji ćwiczeń Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego na terenie naszego powiatu i gminy.

JACY WYKŁADOWCY PROWADZĄ ZAJĘCIA W NASZYM INSTYTUCIE?

Aktualnie nasza uczelnia i istniejący w jej strukturach Instytut Bezpieczeństwa Wewnętrznego, jako jedyna uczelnia na Opolszczyźnie, zatrudnia wysoko wykwalifikowaną kadrę z zakresu bezpieczeństwa i dzięki posiadanemu potencjałowi naukowemu jest w stanie w kształcić specjalistów z zakresu bezpieczeństwa wewnętrznego w obszarze administracji publicznej na terenie całego kraju. Zajęcia prowadzą najlepsi w kraju specjaliści z renomowanych ośrodków akademickich:

 • dr hab. Janusz Fałowski
 • prof. dr hab. Jończy Romuald
 • dr hab inż. Marek Kulisz
 • dr Grzegorz Kwaśniak
 • dr Tadeusz Iwanek
 • a także osoby majce praktyczne doświadczenie w pracy w Policji, Wojsku, Straży Pożarnej, Służbie Więziennej oraz Adwokaturze

GDZIE NASI STUDENCI BĘDĄ ODBYWAĆ PRAKTYKI ZAWODOWE W TRAKCIE STUDIÓW?

W trakcie studiów, po pierwszym i drugim roku, przewidziane jest odbycie dwutygodniowych praktyk we wszelkich instytucjach związanych z bezpieczeństwem jakie funkcjonują w naszym państwie, np.: wydziałach zarządzania kryzysowego na szczeblu powiatu i województwa, Straży Miejskiej, Państwowej Straży Pożarnej, Policji, Wojskowych Komendach Uzupełnień, Wojewódzkich Sztabach Wojskowych, Ministerstwie Obrony Narodowej, Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji.


JAKA PRZYSZŁOŚĆ CZEKA NASZYCH ABSOLWENTÓW?

Misją naszego Instytutu jest wykształcenie, na Dolnym i Górnym Śląsku (w tym szczególnie na Opolszczyźnie), nowoczesnych pracowników administracji publicznej, którzy poprzez swoje kompetencje i zaangażowanie wniosą nową jakość do jej funkcjonowania. Dzięki temu absolwenci naszego kierunku będą mogli:

 • pracować w Wojsku, Straży Pożarnej, Służbie Więziennej
 • pracować w organach administracji rządowej i samorządowej na wszystkich stanowiskach związanych bezpośrednio lub pośrednio z bezpieczeństwem;
 • zarządzać bezpieczeństwem informacyjnym we wszelkich organizacjach publicznych;
 • zarządzać bezpieczeństwem ekonomicznym swojego przedsiębiorstwa;
 • podjąć dalszą naukę na studiach magisterskich na innych wybranych kierunkach w Polsce lub za granicą, np.: na politologii, administracji, ekonomii, finansach publicznych lub nawet na uczelniach służb mundurowych.

CZY OFERUJEMY JAKIEŚ INNE FORMY DZIAŁALNOŚCI I MOŻLIWOŚCI SPĘDZENIA WOLNEGO CZASU?

Od 7.02.2010, przy IBW, rozpoczęła działalność jednostka strzelecka Związku Strzeleckiego "Strzelec". To pierwsza w naszym powiecie jednostka tej organizacji, która nawiązuje do tradycji przedwojennego "Strzelca" i której celem jest patriotyczne wychowanie młodzieży. Do jednostki mogą przystępować nie tylko studenci naszej uczelni, ale także wszystkie osoby, które interesują się problematyką bezpieczeństwa i dla których ważne są wartości patriotyczne i narodowe. Jak na prawdziwych strzelców przystało członkowie będą umundurowani, będą ćwiczyć strzelanie, a także rozwijać swoją wiedzę ogólną i podnosić sprawność fizyczną.

www.strzelec.pwsz.nysa.pl

Ponadto w Instytucie Bezpieczeństwa Wewnętrznego aktywną działalność prowadzą trzy koła naukowe.

 

Ostatnia aktualizacja 08.07.2016

 
stat4u