Za darmo studiujesz, za darmo mieszkasz ...

Lista wybranych przedmiotów na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne

 • język obcy (angielski, niemiecki, czeski)
 • wychowanie fizyczne
 • technologia informacyjna
 • pierwsza pomoc
 • psychologia i socjologia
 • organizacja i zarządzanie
 • bezpieczeństwo państwa
 • bezpieczeństwo wewnętrzne w Unii Europejskiej
 • prawo karne materialne
 • prawo karne procesowe
 • prawo wykroczeń
 • prawo administracyjne
 • postępowanie administracyjne
 • taktyka i techniki interwencji i samoobrony
 • prawa człowieka i etyka zawodowa funkcjonariuszy służb państwowych
 • kryminologia i kryminalistyka
 • zwalczanie przestępczości
 • bezpieczeństwo komunikacji publicznej i transportu
 • ochrona osób, obiektów i obszarów
 • bezpieczeństwo społeczności lokalnych i kształtowanie bezpiecznych przestrzeni
 • ochrona danych osobowych i informacji niejawnych
 • zwalczanie terroryzmu
 • zarządzanie w sytuacjach kryzysowych

Specjalność: bezpieczeństwo systemów informatycznych

 • nowoczesne systemy łączności
 • bazy danych i zarządzanie informacją
 • ochrona danych i bezpieczeństwo informacji
 • biznes elektroniczny
 • zagrożenia w systemach informatycznych
 • zarządzanie bezpieczeństwem informacji
 • prawo internetu
 • informatyka, systemy i sieci komputerowe
 • zwalczanie przestępczości w cyberprzestrzeni

Specjalność: bezpieczeństwo ekonomiczne

 • makroekonomia i mikroekonomia
 • podstawy finansów
 • analiza rynku
 • zarządzanie projektami
 • bezpieczeństwo ekonomiczne państwa
 • międzynarodowe stosunki gospodarcze
 • techniki zapobiegania sytuacjom kryzysu gospodarczego
 • najnowsza historia gospodarcza
 • społeczne i ekonomiczne konsekwencje migracji

Specjalność: kryminologia i kryminalistyka

 • prewencja kryminalna
 • postępowanie w sprawach nieletnich
 • postępowanie przygotowawcze
 • taktyka kryminalistyczna
 • techniki kryminalistyczne
 • polityka karna
 • negocjacje policyjne i mediacje

Specjalność: zarządzanie systemami bezpieczeństwa

 • polityka bezpieczeństwa RP
 • zarządzanie bezpieczeństwem ekonomicznym
 • zarządzanie systemami bezpieczeństwa międzynarodowego
 • zarządzanie systemami bezpieczeństwa narodowego
 • zarządzanie ryzykiem w systemach bezpieczeństwa
 • strategiczne zarządzanie bezpieczeństwem
 • filozofia bezpieczeństwa
 • organizacje pozarządowe w systemie bezpieczeństwa
 • zarządzanie systemami bezpieczeństwa wewnętrznego
 
stat4u