Za darmo studiujesz, za darmo mieszkasz ...

Lista wybranych przedmiotów na kierunku dietetyka

 • analiza i ocena jakości żywności:
  Zajęcia w laboratorium chemicznym gdzie poznajemy właściwości i badamy jakość produktów spożywanych na co dzień. Za pomocą praktycznych ćwiczeń i doświadczeń zapamiętywanie wiadomości staje się proste.
 • kliniczny zarys chorób:
  Zajęcia o tym jak diagnozuje się pacjentów z różnymi schorzeniami, jak wyglądają poszczególne badania oraz leczenie jednostek chorobowych. Nauka odczytywania wyników badań.
 • anatomia człowieka
 • biochemia ogólna i żywności
 • biologia medyczna
 • chemia żywności
 • dietetyka pediatryczna
 • edukacja żywieniowa
 • farmakologia i farmakoterapia
 • fizjologia człowieka
 • genetyka
 • higiena, toksykologia i bezpieczeństwo żywności
 • kwalifikowana pierwsza pomoc
 • mikrobiologia ogólna i żywności
 • organizacja pracy
 • parazytologia
 • podstawy etyki zawodu
 • podstawy ochrony własności intelektualnej
 • prawo i ekonomika w ochronie zdrowia
 • psychologia ogólna
 • technologia żywności i potraw oraz towaroznawstwo
 • żywienie człowieka
 • język obcy
 • technologia informacyjna
 • zajęcia sportowe
 • praktyki zawodowe
 • metodologia badań naukowych i seminarium licencjackie
 • praca licencjacka

PRZEDMIOTY NA SPECJALNOŚCI DIETETYKA ADMINISTRACYJNA:

 • pracownia żywienia i dietetyki:
  Nauka układania jadłospisów, badaniu stanu odżywienia, przeprowadzaniu ankiet i wyznacznikach właściwego odżywiania w organizmie człowieka w wyglądzie zewnętrznym, krwi i innych elementach.
 • kalkulacja kosztów i dokumentacja żywieniowa
 • planowanie diet leczniczych
 • podstawy żywienia
 • projektowanie pomieszczeń
 • systemy zapewniania jakości w żywieniu zbiorowym
 • technologia potraw w żywieniu zbiorowym
 • zajęcia praktyczne z dietetyki i obsługa konsumenta

PRZEDMIOTY NA SPECJALNOŚCI DIETETYKA KLINICZNA:

 • podstawy żywienia
 • pracownia żywienia i dietetyki
 • wyposażenie techniczne
 • zajęcia praktyczne z dietetyki
 • żywienie kliniczne
 
stat4u