STUDIA II STOPNIA:
(magisterskie)
PielęgniarstwoSTUDIA I STOPNIA:
(licencjackie i inżynierskie)
ArchitekturaOpis kierunkuWarunki przyjęćLista przedmiotów   Architecture and urban
   planning (specjalność)
   Architektura światła
  (specjalność)
Bezpieczeństwo wewnętrzneKryminologia i kryminalistykaDietetykaNowa specjalność !
Dietetyka sportowa
Nowość na Filologii !
Profil praktyczny
Filologia angielskaJęzyk biznesu: angielskiFilologia germańskaFinanse i rachunkowośćNowość na Informatyce !
Studia dzienne - tryb popołudniowy
InformatykaJazz i muzyka estradowaEdukacja artystyczna w jazzie
i muzyce estradowej
Realizacja dźwiękuKonserwacja i ochrona zabytkówKosmetologiaNowość na Pielęgniarstwie !
Studia dzienne - tryb weekendowy
PielęgniarstwoNowy kierunek !
Psychofizyczne kształtowanie człowieka
     Trener osobisty
Ratownictwo medyczneZarządzanie i inżynieria produkcjiNowa specjalność !
Zarządzanie innowacjami i projektami

PWSZ w Nysie - rekrutacja, portal dla kandydatów na studia

INSTYTUT ARCHITEKTURY I URBANISTYKI

Kierunek studiów: ARCHITEKTURA

Specjalności: architektura i urbanistyka, architecture and urban planning, architektura światła, konserwacja i ochrona zabytków

Czas trwania, tryb i rodzaj: 3,5-letnie bezpłatne stacjonarne studia inżynierskie - dzienne
3,5-letnie niestacjonarne studia inżynierskie - zaoczne

Uzyskany tytuł: inżynier architekt

Zobacz film o instytucie w HD
prof. Jakub Lewicki
Dyrektor Instytutu
Architektury i Urbanistyki
Studia w Nysie gwarantują kontakt z kompetentnymi i życzliwymi wykładow-cami oraz dają możliwość uzyskania podwójnego dyplomu - uczelni polskiej i niemieckiej, co radykalnie zwiększa szanse na rynku pracy. Są to największe zalety studiów w PWSZ w Nysie.

W Instytucie Architektury i Urbanistyki PWSZ w Nysie od 2008 roku realizowany jest polsko-niemiecki dwunarodowy kierunek studiów. Już ponad 44 Studentów stało się beneficjentami tej specjalności. Dzięki udziałowi w tym przedsięwzięciu, Studenci mają możliwość wyjazdu na studia do Cottbus, aby później uzyskać dyplom obu Uczelni, czyli PWSZ w Nysie i Branderburgische Technische Universität. Ponadto, Studenci mają możliwość doskonalenia swojej znajomości języka niemieckiego oraz zdobycia nowych umiejętności. Nie bez znaczenia jest także możliwość nawiązania znajomości, które w przyszłości mogą zaowocować np. współpracą biznesową. Program jest nowatorskim w skali kraju rozwiązaniem dającym ogromne możliwości w pozyskiwaniu przyszłych rynków pracy zarówno krajowych, jak i zagranicznych. Absolwenci programu, posiadający dyplom uczelni zachodniej, bez żadnych problemów kontynuują kształcenie za granicą, stając się równoprawnymi architektami w zjednoczonej Europie. To ogromna szansa na przyszłość.

Jak uczymy?
Kształcenie na kierunku Architektura opiera się na bezpośrednich kontaktach pomiędzy nauczycielem, a studentem, na ugruntowanych już w historii edukacji związkach mistrz-uczeń.
Zajęcia dydaktyczne prowadzone są w formie wykładów, ćwiczeń, projektów, laboratoriów oraz seminariów. Studenci uczą się m.in. w pracowni rysunku i malarstwa, komputerowej – wyposażonej w oprogramowanie CAD/CAM, laboratoryjno-projektowej budownictwa ogólnego i materiałoznawstwa oraz rzeźby.

Czego uczymy?
Celem kształcenia na kierunku Architektura jest przybliżenie i ostatecznie osiągnięcie ogólnej definicji, jaką jest "architektura", a mianowicie dyscyplina organizująca i kształtująca przestrzeń w realnych formach, niezbędnych dla zaspokojenia materialnych, biologicznych, duchowych i użytkowych potrzeb człowieka, z uwzględnieniem potrzeb osób niepełnosprawnych.

Niech inni Ci zazdroszczą
Ważnym elementem kształcenia są również liczne bezpłatne kursy i szkolenia dla Studentów:

 • zajęcia wyrównawcze z matematyki dla Studentów I roku studiów dziennych,
 • kursy językowe,
 • międzynarodowe warsztaty i konferencje architektoniczne.

Wejdź na wyższy poziom
W Instytucie działają koła naukowe:
Studenckie Koło Naukowe Architektów RestART, którego celem jest m.in. rozwijanie umiejętności w zakresie projektowania obiektów wielofunkcyjnych i wielkopowierzchniowych, udział w konkursach architektonicznych, projektowanie iluminacji obiektów architektonicznych (mapping).

Studenckie Koło Naukowe Compages, którego celem jest m.in. rozwijanie umiejętności w zakresie budownictwa ogólnego, konstrukcji budowlanych oraz fizyki budowli, poprzez realizację konkretnych zadań praktycznych.

Studenckie Koło Naukowe ReNova - celem koła jest poszerzanie wiedzy z zakresu konserwacji i ochrony zabytków.

Praktyki:
2-tygodniowe praktyki po:

 • I roku (budowlane),
 • II roku (inwentaryzacyjne: architektoniczne lub urbanistyczne),
 • III roku (tematycznie związana z projektem dyplomowym),
  realizowane w jednostkach gospodarczych oraz administracyjnych, których przedmiotem działalności jest programowanie, projektowanie oraz realizacja obiektów architektonicznych i zespołów urbanistycznych.

Uczelnie partnerskie:
W czasie studiów Student ma możliwość zrealizowania 3-miesięcznych zagranicznych praktyk wakacyjnych w wybranej przez siebie pracowni architektonicznej na terenie UE i Turcji oraz wyjazdu na semestr lub jeden rok akademicki do jednej z uczelni partnerskich:

 • HAWK Fachhochschule Hildesheim, Niemcy,
 • Branderburgische Technische Universität, Niemcy,
 • Slovak University of Technology, Słowacja,
 • Universidad Politecnica de Madrid, Hiszpania,
 • Universidade de Beira Interior, Covilha, Portugalia,
 • University of Calabria, Włochy,
 • pełna lista uczelni na stronie Instytutu.

Po studiach:

 • praca w jednostkach gospodarczych oraz administracyjnych, których przedmiotem działalności jest programowanie, projektowanie oraz realizacja obiektów architektonicznych i zespołów urbanistycznych,
 • kontynuacja studiów na poziomie magisterskim w kraju lub za granicą.
Broszura Double Diploma - plik PDF

Ostatnia aktualizacja 01.06.2015

KIERUNKI | UCZELNIA | STUDIA | REKRUTACJA | STRONA GŁÓWNA PWSZ | AKTUALNOŚCI | KONTAKTY
Zobacz nasz profil na FACEBOOK
stat4u