STUDIA II STOPNIA:
(magisterskie)
PielęgniarstwoSTUDIA I STOPNIA:
(licencjackie i inżynierskie)
Architektura   Architecture and urban
   planning (specjalność)
   Architektura światła
  (specjalność)
Bezpieczeństwo wewnętrzneKryminologia i kryminalistykaDietetykaOpis kierunkuWarunki przyjęćLista przedmiotówNowa specjalność !
Dietetyka sportowa
Nowość na Filologii !
Profil praktyczny
Filologia angielskaJęzyk biznesu: angielskiFilologia germańskaFinanse i rachunkowośćNowość na Informatyce !
Studia dzienne - tryb popołudniowy
InformatykaJazz i muzyka estradowaEdukacja artystyczna w jazzie
i muzyce estradowej
Realizacja dźwiękuKonserwacja i ochrona zabytkówKosmetologiaNowość na Pielęgniarstwie !
Studia dzienne - tryb weekendowy
PielęgniarstwoNowy kierunek !
Psychofizyczne kształtowanie człowieka
     Trener osobisty
Ratownictwo medyczneZarządzanie i inżynieria produkcjiNowa specjalność !
Zarządzanie innowacjami i projektami

PWSZ w Nysie - rekrutacja, portal dla kandydatów na studia

INSTYTUT DIETETYKI

Kierunek studiów: DIETETYKA

Specjalności: dietetyka kliniczna, dietetyka administracyjna

Czas trwania, tryb i rodzaj: 3 -letnie bezpłatne stacjonarne studia licencjackie - dzienne
3 -letnie niestacjonarne studia licencjackie - zaoczne

Małgorzata Bujok
Na dietetykę poszłam, ponieważ chciałam robić coś ciekawego - i zdaje się że się nie pomyliłam. Kierunek daje mi wiele informacji z dziedziny codziennie obecnej w moim życiu. Bo czy nie "żyjemy po to aby jeść"? Dietetyka odpowiada jeszcze na pytania jak jeść aby żyć długo i zdrowo, oraz czym żywić ludzi już chorych aby podwyższyć komfort ich życia lub nawet załagodzić objawy najprostszym lekiem jaki daje Nam natura, a jakim jest żywność. Na tych studiach poznaję wszystko od podstaw i czynników pierwszych tego co jemy po wiedzę wysoko szczegółową i specjalistyczną, dotyczącą zagadnień związanych z poszczególnymi grupami ludności i jednostkami chorobowymi. Zdobywana dodatkowo wiedza medyczna pozwala oceniać stan zdrowia siebie samych, a w przyszłości przede wszystkim pacjentów. Zajęcia w laboratorium oraz w kuchni sprawiają że wszystkie trudne rzeczy stają się namacalne i bliskie studentowi. Bardzo dobra kadra wykładowa zapewnia profesjonalną odpowiedź na każde pytanie i wątpliwość. Te studia to życie- to fantastyczni ludzie z różnych zakątków Polski, to rozwijanie umiejętności i poszerzanie wiedzy w kołach naukowych i sekcjach AZSu, to gwarancja braku nudy w pracy zawodowej. Bo czy można robić coś ciekawszego niż pracować z ludźmi mając w dodatku świadomość jaką pomoc niesie tak prosta a jednocześnie skomplikowana w swojej wielozadaniowości dziedzina życia codziennego jaką jest żywienie?

CO WYRÓŻNIA STUDIA W NYSIE OD STUDIÓW NA TYM SAMYM KIERUNKU W INNYCH UCZELNIACH?

Dietetyka jest interdyscyplinarną nauką stosowaną, związaną z zastosowaniem wiedzy o żywieniu w leczeniu i promocji zdrowia. Obejmuje wiedzę na temat komponowania diety, natury składników pokarmowych i ich przemian w organizmie, wymagań żywieniowych w całym cyklu życiowym. Jest związana z odżywianiem jednostek zarówno w stanie zdrowia jak i choroby, na poziomie podstawowym jak i przy specjalistycznych świadczeniach medycznych, wymaga zrozumienia jednostek i zmiany ich diety jako elementu terapeutycznego, a więc obszernej wiedzy opartej o nauki przyrodnicze i kliniczne oraz nauki społeczne. Dietetyka była i staje się ponownie jedną z głównych gałęzi medycyny.

Absolwenci kierunku swoją wiedzę i umiejętności kierują nie tylko do wybranych grup społecznych lecz do całego społeczeństwa. Cechuje ich duża wiedza teoretyczna, ale także szeroko pojęte umiejętności praktyczne (praktyczne sporządzanie i komponowanie potraw, przygotowywanie diet w leczeniu i zapobieganiu szeregu schorzeń).

Ponadto umiejętność oceny sposobu żywienia i interpretacja uzyskanych danych sprawia, że studenci już w trakcie studiów mają możność uczestniczenia w planowanych badaniach i projektach naukowych.

Celem kształcenia jest przygotowanie absolwenta do samodzielnego wykonywania zawodu dietetyka. Dietetyk, w oparciu o wiedzę i umiejętności, będzie mógł podjąć i w pełnym zakresie wykonywać pracę w instytucjach związanych z żywieniem i prawidłowym odżywianiem.


KTO PROWADZI ZAJĘCIA?

Wysoko wyspecjalizowana kadra dydaktyczna umożliwia kształcenie na wysokim poziomie merytorycznym i praktycznym.
PROFESOROWIE:
dr hab. n. farm. Elżbieta Grochowska-Niedworok
dr hab. n. med. Zbigniew Ciemniewski
dr hab. n. med. Elżbieta Poniewierka
dr hab. n. med. Antoni Węgiel
dr hab. inż. Joanna Wyka
WYKŁADOWCY:
dr n. med. Beata Całyniuk
dr n. med. Bogusław Bucki
dr inż. Ewa Malczyk
dr inż. Marzena Zołoteńka-Synowiec


JAK PROWADZONE SĄ ZAJĘCIA?

Wykłady, ćwiczenia praktyczne, seminaria, pracownie praktycznego nauczania zawodu, wyposażone w specjalistyczny sprzęt na miarę standardów europejskich:

 • stanowiska komputerowe - umożliwiające planowanie jadłospisów, obliczanie wartości odżywczej, interpretację wyników dot. oceny sposobu żywienia ,
 • dietetyki: stanowiska umożliwiające praktyczne sporządzanie zaplanowanych jadłospisów


JAKĄ WIEDZĘ MOŻNA ZDOBYĆ NA TYCH STUDIACH?

Wiedzę z zakresu żywienia człowieka zdrowego i chorego oraz technologii przygotowywania potraw. Umiejętność komponowania diet w zależności od jednostki chorobowej. Ocenę sposobu żywienia.


PRAKTYKI ZAWODOWE

W wyniku procesu kształcenia student nabiera umiejętności:

 • współpracy z zespołem leczącym
 • stosowania zasad postępowania dietetycznego u pacjentów z
 • typowymi jednostkami chorobowymi
 • rozpoznawania i rozwiązywania problemów zgodnie z zasadami
 • etyki podczas wykonywania zadań zawodowych
 • zaplanowania żywienia indywidualnego i grupowego

Praktyki semestralne - łącznie 705 godzin:
I semestr (150 godzin) - 4 tygodnie,
II semestr (210 godzin) - ok. 6 tygodni,
III semestr (150 godzin) - 4 tygodnie,
IV semestr (195 godzin) - ok. 5 tygodni


PERSPEKTYWY

 • praca w zawodzie dietetyka w instytucjach związanych z żywieniem i prawidłowym odżywianiem człowieka lub prowadzenie własnej działalności gospodarczej w zakresie poradnictwa dietetycznego
 • kontynuacja studiów na poziomie magisterskim w kraju lub za granicą

OFERTA POZADYDAKTYCZNA

Koło Naukowe SetPointDiet przy Instytucie Dietetyki powstało z inicjatywy studentów kierunku dietetyka. Celem działania jest rozwijanie i poszerzania wiedzy w obszarze żywienia człowieka i dietetyki. Głównym zadaniem jest rozwijanie zainteresowań studentów, pobudzanie ich chęci do zdobywania i poszerzania wiedzy nie tylko tej, która jest w naszych studiach obowiązkowa oraz doskonalenie umiejętności w pracy badawczej, ale przede wszystkim czerpanie z nauki przyjemności.
Cel ten realizowany jest przez badanie nawyków żywieniowych oraz ocenę poziomu wiedzy na temat prawidłowego żywienia wśród mieszkańców Nysy i okolic. Koło planuje podjęcie działań zmierzających do podniesienia poziomu wiedzy żywieniowej społeczeństwa. Działania podjęte do tej pory obejmowały trzy istotne sfery:

 1. Realizowany jest projekt edukacyjno - badawczy, który nazwaliśmy "ŻYJ ZDROWO - JEDZ KOLOROWO". Celem projektu jest kształtowanie właściwych nawyków, zachowań żywieniowych i podniesienie poziomu wiedzy żywieniowej wśród młodzieży gimnazjalnej oraz określenie aktualnego stanu wiedzy żywieniowej i nawyków żywieniowych młodzieży.
 2. Podjęto współpracę z działającym w Nysie Uniwersytetem III wieku polegającą na przeprowadzeniu badań w zakresie zachowań żywieniowych oraz przeprowadzono wykłady z zakresu racjonalizacji żywienia i dietetyki.
 3. Prowadzone są badania dotyczące organizacji żywienia działów żywienia szpitali na terenie Polski południowej. Przygotowano kwestionariusz ankiety mający na celu określenie formy organizacyjnej działu żywienia, wdrożenia HACCP oraz stosowane nazewnictwo diet. Badania ukończono do tej pory w 28 szpitalach.


Wyniki swoich prac badawczych studenci prezentowali w ramach: Nyskiego Festiwalu Nauki, Spring School "Nutrition, food and health", konferencji studenckiej we Wrocławiu.

Ostatnia aktualizacja 12.05.2014

KIERUNKI | UCZELNIA | STUDIA | REKRUTACJA | STRONA GŁÓWNA PWSZ | AKTUALNOŚCI | KONTAKTY
Zobacz nasz profil na FACEBOOK
stat4u