STUDIA II STOPNIA:
(magisterskie)
PielęgniarstwoSTUDIA I STOPNIA:
(licencjackie i inżynierskie)
ArchitekturaArchitecture and urban planningArchitektura światłaBezpieczeństwo wewnętrzneKryminologia i kryminalistykaDietetykaNowość na Filologii !
Studia dzienne - tryb popołudniowy
Filologia angielskaJęzyk biznesu: angielskiFilologia germańskaOpis kierunkuWarunki przyjęćLista przedmiotówFinanse i rachunkowośćNowość na Informatyce !
Studia dzienne - tryb popołudniowy
InformatykaJazz i muzyka estradowaEdukacja artystyczna w jazzie
i muzyce estradowej
Realizacja dźwiękuKonserwacja i ochrona zabytkówKosmetologiaNowość na Pielęgniarstwie !
Studia dzienne - tryb weekendowy
PielęgniarstwoNowy kierunek !
Psychofizyczne kształtowanie człowieka
     Trener osobisty
Ratownictwo medyczneZarządzanie i inżynieria produkcjiNowa specjalność !
Zarządzanie innowacjami i projektami

PWSZ w Nysie - rekrutacja, portal dla kandydatów na studia

INSTYTUT NEOFILOLOGII

Kierunek studiów: FILOLOGIA GERMAŃSKA

Specjalność filologia germańska
specjalizacja nauczycielska z dodatkowym modułem przygotowującym do nauczania języka niemieckiego jako języka ojczystego (mniejszości)
specjalizacja tłumaczeniowa (translatorska)
specjalizacja turystyczno-kulturoznawcza
język niemiecki w biznesie i turystyce

CZAS TRWANIA, TRYB I RODZAJ: 3-letnie bezpłatne dzienne studia licencjackie
3-letnie zaoczne studia licencjackie

NOWOŚĆ - Studia dzienne w trybie popołudniowym !!!

( Istnieje możliwość utworzenia grupy popołudniowej w zależności od liczby kandydatów )

Zobacz film o instytucie w HD
Karolina, studentka II roku filologii germańskiej PWSZ w Nysie
Polecam studia w Nysie. Podoba mi się to, że studiując filologie germańską w Nysie na specjalizacji nauczycielskiej, jednocześnie, dzięki dużej ilości zajęć tłumaczeniowych, tak ustnych jak i pisemnych, zdobywam przygotowanie do pracy tłumacza. Dzięki temu studenci kończący tę specjalizację mają większe możliwości znalezienia pracy. Uważam też, że mamy bardzo dobrych prowadzących, kreatywnych i z dużą wiedzą. Dzięki temu wiedza "wchodzi" łatwiej i szybciej. Szkoła daje też możliwość studiowania za granicą: w Niemczech, Czechach, Rumunii czy na przykład w Słowenii. Taki wyjazd to bardzo ciekawe doświadczenie. Studiowanie za granicą poprawia kompetencje językowe, bo cały czas trzeba się porozumiewać w języku obcym, poza tym można też zawrzeć ciekawe znajomości. Podoba mi się tez to, że najlepsi studenci dostają całkiem spore stypendia.
Barbara, studentka II roku filologii germańskiej PWSZ w Nysie
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie od samego początku daje studentowi ogromne możliwości samorozwoju. Umożliwia doskonalenie swoich umiejętności, oraz zainteresowań w niezwykle szerokim zakresie jak na przykład liczne koła naukowe, sekcje sportowe, częste imprezy edukacyjne oraz wycieczki integracyjne. Filologia angielska w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej, daje ogromne możliwości rozwoju w tym kierunku, zawdzięczamy to wyjątkowo profesjonalnej kadrze. Prowadzący zajęcia to w większości wykładowcy z Uniwersytetu Opolskiego a także Wrocławskiego, dzięki czemu poziom kształcenia w naszej uczelni jest porównywany do standardów innych znanych uniwersytetów. W Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej przygotowujemy się do pracy w zawodzie nauczyciela a także tłumacza. Warto wspomnieć, że jako absolwent naszej uczelni mogę kontynuować naukę na studiach magisterskich uczelni akademickiej w całym kraju. Atmosfera na uczelni jest wyjątkowo przyjazna, a także wyraźnie odczuwa się swoistą więź pomiędzy nauczycielem a studentem. Wyjątkowym plusem jest powszechnie stosowana zasada równości, co oznacza, ze student jest traktowany w sposób sprawiedliwy i uczciwy. Ważnym aspektem jest dodatkowo możliwość udziału w programach wymiany między-narodowej, która daje nieocenione korzyści dla samego studenta. Studiowanie w zagranicznej placówce jest wspaniałym doświadczeniem a także sposobnością nawiązania nowych przyjaźni. PWSZ w Nysie ma profesjonalne zaplecze infrastrukturalne, a także specjalny program stypendialny, który ułatwi studiowanie studentom, których sytuacja finansowa do tej pory na to nie pozwalała. Jednak studia to nie tylko nauka. Nysa jest miejscem, które przyciąga zarówno nowoczesnością jak i atmosferą średniowiecznego miasteczka. Bez wątpienia można stwierdzić, że to miasto studentów, liczne kluby, puby w połączeniu z ciekawymi ludźmi i klimatem tego miejsca dają doskonałą zabawę oraz wspomnienia na całe życie. Osobiście, gdybym znów stanął przed podobnym wyborem uczelni, bez chwili wahania zdecydowałbym się na Państwową Wyższą Szkołę Zawodową w Nysie. Prawdziwe studia tylko na PWSZ w Nysie!

Bezpośrednie informacje o studiach na filologii można uzyskać pod nr tel. 514 078 725 lub mailowo: neofilologia@pwsz.nysa.pl

CO WYRÓŻNIA STUDIA W NYSIE OD STUDIÓW NA TYM SAMYM KIERUNKU W INNYCH UCZELNIACH?

Program studiów filologii germańskiej w Nysie odpowiada wytyczonym przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego standardom kształcenia na kierunku filologia. W praktyce oznacza to, że obejmuje on te same treści, jakie zakłada program studiów uniwersyteckich. Jednocześnie program studiów szkół zawodowych zakłada zdobycie konkretnych umiejętności zawodowych i stałe dostosowywanie go do potrzeb rynku pracy. Niewątpliwym atutem studiów na filologii germańskiej w Nysie jest wypracowany przez lata program współpracy międzynarodowej, w ramach której studenci mają wiele możliwości doskonalenia umiejętności językowych za granicą. W Nysie możliwość na wyjazd na stypendium w ramach programu Erasmus ma każdy student, ponieważ liczba miejsc na partnerskich uczelniach jest adekwatna do liczby studentów.

A oto wybrane elementy oferty, z której korzystają nasi studenci:

 • Semestralne pobyty na uczelniach partnerskich finansowane z programu Erasmus (miesięczne stypendium wynosi ok. 300 Euro). Filologia germańska w Nysie współpracuje z następującymi uczelniami partnerskimi w Europie:
  - Pädagogische Hochschule Kärnten Klagenfurt (Austria)
  - Autonome Hochschule in der Deutschsprachigen Gemeinschaft Eupen (Belgia)
  - Ventspils University College (Łotwa)
  - Otto-Friedrich-Universität Bamberg (Niemcy)
  - Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf (Niemcy)
  - Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg (Niemcy)
  - Universität Kassel (Niemcy)
  - Slezská univerzita v Opavě (Republika Czeska)
  - Universitatea Babeş-Bolyai, Cluj-Napoca (Rumunia)
  - Univerza v Ljubljani (Słowenia)
 • Praktyki studenckie w wybranych przez siebie szkołach, zakładach pracy i instytucjach zagranicznych finansowane z programu Erasmus
 • Asystentury Comeniusa obejmujące praktyki nauczycielskie polegające na prowadzeniu zajęć z języka niemieckiego w różnych krajach Unii Europejskiej finansowane z programu Comenius
 • Praktyki w archiwum miasta partnerskiego Hildesheim finansowane przez Neisser Kultur- und Heimatbund in Hildesheim
 • Stypendia DAAD (Niemieckiej Centrali Wymiany Akademickiej) na miesięczne kursy językowe na uniwersytetach niemieckich
 • Kurs językowy na Uniwersytecie Mainz finansowany przez partnerskie Starostwo Powiatowe w Mainz-Bingen

Wyjazdy w ramach powyższych programów są wyjazdami finansowanymi ze środków UE lub środków innych instytucji. Wysokość stypendiów jest różna w zależności od instytucji. I tak na przykład za odbycie 2-tygodniowej praktyki w wymiarze 4-5 godz. dziennie w archiwum/muzeum w Hildesheim studenci otrzymują stypendium w wysokości 500 Euro oraz darmowe zakwaterowanie, a integralnym elementem praktyki są wycieczki po regionie. Na finansowany ze środków DAAD kurs językowy, który student może odbyć na wybranej przez siebie uczelni, student otrzymuje stypendium w wysokości 700-800 Euro. Podobną kwotę przeznacza każdego roku na kurs językowy Starostwo Powiatowe Mainz-Bingen. Dla studentów są to zatem znaczące kwoty, na które sami nieraz nie bardzo mogliby sobie pozwolić.

Coraz częściej na uzupełnienie bądź podniesienie kwalifikacji decydują się osoby pracujące lub takie, które z różnych względów, np. z powodu wychowywania dzieci, nie mogły podjąć studiów dziennych. Wychodząc naprzeciw takim osobom Instytut Neofilologii PWSZ w Nysie proponuje studia dzienne w trybie popołudniowym. Program studiów niczym nie będzie się różnił od dotychczasowego programu a absolwenci będą legitymować się „normalnym” dyplomem ukończenia studiów I stopnia (licencjackich). Inny będzie jedynie tok prowadzenia zajęć, tzn. zostanie utworzona specjalna grupa, w której zajęcia będą odbywać się tylko po południu. Studia w trybie dziennym są oczywiście bezpłatne a studenci pracujący będą mogli korzystać z różnych przywilejów przysługujących studentom, na przykład będą mogli odbyć jeden bądź dwa semestry swoich studiów na jednej z uczelni partnerskich za granicą.

[ więcej >> ]


WYPOSAŻENIE/SPRZĘT:

Sprzęt audiowizualny, multimedia, laboratorium językowe, dobrze zaopatrzona biblioteka ze stale rozbudowywanym księgozbiorem (w tym wiele nowości!), podręczna biblioteka instytutowa.


AKREDYTACJE:

Instytut posiada pozytywną ocenę Państwowej Komisji Akredytacyjnej.


KTO PROWADZI ZAJĘCIA?

Zajęcia prowadzone są przez wykwalifikowaną kadrę, mającą spore osiągnięcia zarówno na polu dydaktycznym jak i naukowym, liczące się na forum międzynarodowym. Zajęcia tłumaczeniowe prowadzone są przez tłumaczy przysięgłych i kabinowych. Gościnnie wykłady lub zajęcia warsztatowe prowadzone są również przez wykładowców z Niemiec. Ponadto studenci uczestniczą w zajęciach wyjazdowych w Niemczech.


JAK WYGLĄDAJĄ STUDIA NA FILOLOGII GERMAŃSKIEJ W PWSZ W NYSIE?

Studia I stopnia w ramach filologii germańskiej trwają 3 lata (6 semestrów). Studenci mają możliwość studiowania w trybie stacjonarnym (dziennym) oraz niestacjonarnym (zaocznym). Filologia germańska to klasyczne studia humanistyczne, których przedmiotem jest język, literatura oraz kultura krajów niemieckojęzycznych. Treść studiów stanowią trzy grupy przedmiotowe: praktyczna nauka języka, przedmioty kierunkowe i przedmioty przygotowujące do zawodu.

Praktyczna nauka języka niemieckiego jest istotnym elementem studiów germanistycznych w Nysie. Zajęcia odbywają się w małych grupach laboratoryjnych i dostosowane są do poziomu językowego grupy. Oznacza to, że w przypadku grup mniej zaawansowanych odbywają się zajęcia wyrównawcze niwelujące ewentualne zaległości i luki, zanim studenci będą kontynuować naukę języka. Zajęcia praktyczne odbywają się przez cały okres studiów, tak by studenci mogli osiągnąć poziom C1 biegłości językowej Europejskiego systemu opisu kształcenia językowego, czyli płynnie posługiwać się językiem niemieckim w mowie i piśmie. W suplemencie do dyplomu absolwenci otrzymują adnotację o znajomości języka niemieckiego na poziomie C1 ESK. Studenci mogą również uzyskać odrębny certyfikat poświadczający poziom znajomości języka.

Przedmioty kierunkowe odbywają się równolegle do nauki języka i obejmują przedmioty z zakresu literaturoznawstwa, językoznawstwa oraz realioznawstwa. Językiem wykładowym jest język niemiecki, co przyczynia się do doskonalenia sprawności językowych.
Przedmioty zawodowe zakładają zdobycie konkretnych umiejętności zawodowych realizowanych w ramach poszczególnych specjalizacji. Oferowane specjalizacje w ramach germanistyki to:

 • filologia germańska: specjalizacja nauczycielska - nauczyciel języka niemieckiego z dodatkowym modułem przygotowującym do nauczania języka niemieckiego jako języka ojczystego (mniejszości)

Ta specjalizacja umożliwia zdobycie uprawnień do nauczania języka niemieckiego. Program studiów odpowiada ministerialnym standardom kształcenia na studiach filologicznych oraz standardom kształcenia nauczycieli, a to oznacza, że absolwent prócz dyplomu licencjata (w języku polskim i angielskim), uzyskuje również specjalny dyplom potwierdzający kwalifikacje do pracy w zawodzie nauczyciela. Integralną częścią studiów w Nysie jest moduł dający uprawnienia do nauczania w szkołach, gdzie język niemiecki jest nauczany jako język ojczysty (mniejszości). Większość takich szkół zlokalizowana jest na terenie województw opolskiego (266), śląskiego (116) oraz warmińsko-mazurskiego, placówki takie istnieją również w województwach: dolnośląskim, pomorskim oraz zachodniopomorskim. Co istotne, studenci tej specjalizacji mogą kształcić się dalej również w Niemczech i Austrii na coraz liczniej powstających adekwatnych specjalnościach: Deutsch als Fremdsprache i Deutsch als Zweitsprache. Istotnym elementem tej ścieżki dydaktycznej są zajęcia z zakresu wiedzy o Niemczech oraz wiedzy o regionie, które po pierwsze przygotowują naszych absolwentów do nauczania przedmiotów przewidzianych w kształceniu w szkołach z językiem niemieckim jako językiem ojczystym, po drugie umożliwiają zdobycie kompetencji w zakresie współpracy transgranicznej i międzynarodowej, niezbędnych do pracy w strukturach administracyjnych oraz wszędzie tam, gdzie ważny jest międzynarodowy dialog oraz znajomość realiów krajów niemieckojęzycznych. Warto wiedzieć, że ukończenie specjalizacji nauczycielskiej nie jest równoznaczne z koniecznością podjęcia przyszłej pracy w charakterze nauczyciela. Program studiów obejmuje również zajęcia i praktyki tłumaczeniowe, wdrażające do pracy w charakterze tłumacza. Jest to zatem najbardziej uniwersalna specjalizacja studiów na filologii germańskiej w Nysie.

Uwaga! Studenci germanistyki mają możliwość wyboru drugiego języka w ramach lektoratu. Oferujemy następujące języki: angielski, czeski, francuski, hiszpański, niderlandzki, rosyjski.

Uwaga! Matura z języka niemieckiego nie jest wymagana.

 • filologia germańska: specjalizacja tłumaczeniowa (translatorska)

Na coraz bardziej wymagającym rynku pracy coraz częściej poszukuje się osób władających nie jednym, a przynajmniej dwoma językami obcymi. A zatem nawet jeśli biegle znasz angielski, powszechna już dziś niemalże znajomość tego języka może okazać się niewystarczająca, natomiast prawdziwym atutem może stać się znajomość drugiego języka.
Jeśli zatem w przyszłości chciał(a)byś wykonywać zawód tłumacza, znakomicie posługującego się językami obcymi i językiem ojczystym, ta specjalizacja pozwoli ci nauczyć się biegle języka niemieckiego a równocześnie kontynuować, bądź rozpocząć naukę drugiego a nawet trzeciego języka obcego. Niezwykle istotnym elementem tej specjalizacji są zajęcia o charakterze warsztatowym i laboratoryjnym z praktycznej nauki języka obcego oraz zajęcia doskonalące umiejętności translatorskie, odbywające się w małych grupach, zajęcia z zakresu stylistyki języka polskiego oraz zastosowania technologii informatycznych w tłumaczeniu tekstów.

Uwaga! Studenci germanistyki mają możliwość wyboru drugiego języka w ramach lektoratu. Oferujemy następujące języki: angielski, czeski, francuski, hiszpański, niderlandzki, rosyjski.

Uwaga! Matura z języka niemieckiego nie jest wymagana.

 • specjalizacja: język niemiecki w biznesie i turystyce

Ta specjalizacja została przygotowana z myślą o kandydatach wiążących swoją zawodową przyszłość z sektorem gospodarczym i/lub turystyką. Jest to specjalizacja o charakterze interdyscyplinarnym, na której obok programu studiów germanistycznych, uprawniających do kontynuacji studiów na specjalności filologia germańska na studiach magisterskich, realizowana jest ścieżka zawierająca przedmioty z dziedziny prawa, ekonomii i turystyki, pozwalająca studentom na zdobycie ogólnej wiedzy, przydatnej w późniejszej pracy zawodowej. Ścieżka pozwala również na zaznajomienie się z podstawami pilotażu, niezbędnymi do uzyskania uprawnień pilota wycieczek.
Istotnym elementem tej specjalizacji jest duży nacisk na rozwijanie praktycznych umiejętności językowych i translatorskich. Stąd integralną częścią studiów są zajęcia z zakresu tłumaczeń ustnych i pisemnych, prowadzonych w laboratorium językowym, zajęcia z zakresu języka branżowego (specjalistycznego) oraz zajęcia praktyczne przygotowujące do prowadzenia korespondencji służbowej i handlowej.

Uwaga! Studenci germanistyki mają możliwość wyboru drugiego języka w ramach lektoratu. Oferujemy następujące języki: angielski, czeski, francuski, hiszpański, niderlandzki, rosyjski.

Uwaga! Matura z języka niemieckiego nie jest wymagana.

 • filologia germańska z językiem niemieckim od podstaw: specjalizacja turystyczno-kulturoznawcza

Na filologię germańską w ramach specjalizacji turystyczno-kulturoznawczej nie wymagana jest znajomość języka niemieckiego już na początku. Program studiów w zakresie tej specjalizacji zakłada zwiększoną liczbę godzin praktycznej nauki języka niemieckiego, dzięki czemu studenci w ciągu trzech lat studiów dochodzą do poziomu C1 Europejskiego systemu opisu kształcenia językowego, co oznacza płynne posługiwanie się językiem w mowie i piśmie. Ponadto absolwenci tej specjalizacji otrzymują przygotowanie do pracy w branży turystycznej, zarówno do obsługi turystów zagranicznych, coraz tłumniej odwiedzających Polskę, jak i do obsługi polskich turystów wyjeżdżających za granicę.

Uwaga! Studenci germanistyki mają możliwość wyboru drugiego języka w ramach lektoratu. Oferujemy następujące języki: angielski, czeski, francuski, hiszpański, niderlandzki, rosyjski.

Uwaga! Matura z języka niemieckiego nie jest wymagana.


PERSPEKTYWY ZATRUDNIENIA

Filologia germańska PWSZ w Nysie należy do klasycznych kierunków studiów, dających absolwentom - obok kompetencji zawodowych w ramach poszczególnych specjalizacji ? szeroką wiedzę humanistyczną oraz praktyczne umiejętności w zakresie posługiwania się językiem obcym i ojczystym, m.in. skutecznej komunikacji i tworzenia tekstów, przydatnych w wielu zawodach. Absolwenci znajdują zatrudnienie w:

 • szkołach państwowych i prywatnych, przedszkolach, instytucjach prowadzących kursy językowe
 • sektorze gospodarczym jako tłumacze i samodzielni decyzyjni pracownicy
 • branży turystycznej
 • wydawnictwach
 • mediach
 • placówkach kulturalno-oświatowych i społecznych
 • jednostkach samorządowych
 • instytucjach związanych ze współpracą międzynarodową


 • lub prowadzą własną działalność gospodarczą w kraju i za granicą.
Absolwenci studiów specjalności filologia germańska w PWSZ w Nysie mają prawo kontynuować naukę na studiach magisterskich zarówno uczelni polskich, jak i zagranicznych. Coraz więcej świeżo upieczonych licencjatów podejmuje studia magisterskie na uczelniach niemieckich (m.in. Halle, Jena). Pracownicy Instytutu Neofilologii PWSZ w Nysie pomagają w wyborze uczelni, a także doradzają w sprawach związanych ze staraniem się o stypendia oraz pomagają w nawiązaniu kontaktów, jeśli absolwenci planują studia na uczelniach partnerskich.

Filologia germańska w PWSZ w Nysie posiada pozytywną ocenę
Państwowej Komisji Akredytacyjnej

Ostatnia aktualizacja 12.06.2015

KIERUNKI | UCZELNIA | STUDIA | REKRUTACJA | STRONA GŁÓWNA PWSZ | AKTUALNOŚCI | KONTAKTY
Zobacz nasz profil na FACEBOOK
stat4u