STUDIA II STOPNIA:
(magisterskie)
PielęgniarstwoSTUDIA I STOPNIA:
(licencjackie i inżynierskie)
Architektura   Architecture and urban
   planning (specjalność)
   Architektura światła
  (specjalność)
Bezpieczeństwo wewnętrzneKryminologia i kryminalistykaDietetykaNowa specjalność !
Dietetyka sportowa
Nowość na Filologii !
Profil praktyczny
Filologia angielskaJęzyk biznesu: angielskiFilologia germańskaFinanse i rachunkowośćOpis kierunkuWarunki przyjęćLista przedmiotówNowość na Informatyce !
Studia dzienne - tryb popołudniowy
InformatykaJazz i muzyka estradowaEdukacja artystyczna w jazzie
i muzyce estradowej
Realizacja dźwiękuKonserwacja i ochrona zabytkówKosmetologiaNowość na Pielęgniarstwie !
Studia dzienne - tryb weekendowy
PielęgniarstwoNowy kierunek !
Psychofizyczne kształtowanie człowieka
     Trener osobisty
Ratownictwo medyczneZarządzanie i inżynieria produkcjiNowa specjalność !
Zarządzanie innowacjami i projektami

PWSZ w Nysie - rekrutacja, portal dla kandydatów na studia

INSTYTUT FINANSÓW

Kierunek studiów: FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ

Specjalności: finanse przedsiębiorstw, rachunkowość i kontrola finansowa

Czas trwania, tryb i rodzaj: 3-letnie bezpłatne stacjonarne studia licencjackie - dzienne
3-letnie niestacjonarne studia licencjackie - zaoczne

Zobacz film o instytucie w HD

CO WYRÓŻNIA STUDIA W NYSIE OD STUDIÓW NA TYM SAMYM KIERUNKU W INNYCH UCZELNIACH?

W wykształceniu dużą wagę przywiązuje się do elementów praktycznych i narzędziowych. Współpraca z kierunkiem informatyki oraz uczestniczenie w ćwiczeniach odbywanych w laboratoriach komputerowych sprawiają, że absolwenci specjalności wynoszą wiedzę z ukierunkowanych zastosowań informatyki oraz umiejętności użytkowania różnorodnych systemów informatycznych, stosowanych w finansach, księgowości, rachunkowości oraz w zarządzaniu finansami organizacji.
Absolwent otrzymuje wszechstronną wiedzę o wszystkich podstawowych aspektach zarządzania finansami w skali małej i dużej jednostki budżetowej, jednostek non profit i ukierunkowanych na zysk.

Oprócz kursów podstawowych: matematyka, statystyka, informatyka, języki obce itd. student otrzymuje przygotowanie zawodowe na poziomie licencjackim w zakresie rachunkowości, podejmowania decyzji inwestycyjnych i finansowych, funkcjonowania i modelowania rynku kapitałowo pieniężnego, podstaw komputerowego wspomagania decyzji menedżerskich w organizacjach.
W trakcie studiów studenci nabywają też praktyczne umiejętności posługiwania się systemami komputerowymi z zakresu systemów finansowo - księgowych a także poznają komputerowe systemy zarządzania - systemy planowania i sterowania produkcją oraz usługami, oraz zdobywają umiejętność projektowania programów komputerowych dla indywidualnych potrzeb organizacji. Zdobyta wiedza umożliwia właściwe spojrzenie absolwenta na dynamiczne procesy gospodarcze w sferze produkcji i usług. Dodatkowym uzupełnieniem wiedzy teoretycznej są praktyki, które odbywa się w wiodących zakładach produkcyjnych lub usługowych oraz instytucjach finansowych.


AKREDYTACJE:

Pozytywna opinia wydana przez Państwową Komisję Akredytacyjną w roku akademickim 2014/2015.


KTO PROWADZI ZAJĘCIA?

Zatrudniamy wybitnych nauczycieli akademickich z wieloletnią praktyką dydaktyczną zdobytą na najlepszych polskich uczelniach. Są to specjaliści, których prace są publikowane nie tylko w Polsce, ale także na całym świecie.
Podstawą naszego instytutu jest kadra:

 • 3 profesorów
 • 8 doktorów
 • 1 praktyk z doświadczeniem
 • 2 doktorantów

JAK PROWADZONE SĄ ZAJĘCIA?

Formy zajęć to:

 • projekty
 • laboratorium
 • ćwiczenia
 • konwersatorium
 • seminarium
 • wykłady

Nasza uczelnia posiada sale komputerowe wyposażone w nowoczesny sprzęt komputerowy z dostępem do Internetu. Studenci podczas swoich zajęć korzystają z szeregu programów wspomagających zarządzanie finansami przedsiębiorstwa:

 • Excel
 • Subiekt
 • Rachmistrz
 • Symfonia Premium
 • Rewizor

JAKĄ WIEDZĘ MOŻNA ZDOBYĆ NA TYCH STUDIACH?

Programy nauczania na kierunku finanse i rachunkowość są zgodne ze standardami kształcenia na wyższych uczelniach, co pozwala na kontynuację kształcenia we wszystkich szkołach wyższych w kraju. Ponadto zajęcia prowadzone są z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, a uzyskiwane przez studentów w trakcie studiów, poza ocenami punkty ECTS pozwalają na bezpłatną wymianę międzynarodową studentów PWSZ w Nysie ze wszystkimi krajami europejskimi. Dodatkowym atutem jest dostosowanie programu nauczania do wymagań rynku. Jest to możliwe dzięki różnym formom zajęć dydaktycznych (wykłady, ćwiczenia, laboratoria, projekty, seminaria).
Po ukończeniu studiów absolwent kierunku finanse i rachunkowość będzie specjalistą:

 • zdolnym do podejmowania zadań i rozwiązywania problemów występujących w zarządzaniu finansami organizacji gospodarczych, jednostek budżetowych oraz instytucjach finansowych,
 • przygotowania dokumentów (sprawozdań finansowych),
 • dokonywania analiz i podejmowania decyzji inwestycyjnych takich jak:
  • wprowadzanie nowego produktu, usługi czy technologii,
  • doboru źródeł finansowania i szacowania ryzyka związanego z tymi decyzjami,
  • doboru instrumentów zabezpieczających przed ryzykiem;
 • zdobędzie wiedzę menedżerską wspomagającą współpracę między jednostkami gospodarczymi i instytucjami finansowymi (np. bankami);
 • absolwent może również podjąć studia drugiego stopnia na kierunkach ekonomicznych.

PRAKTYKI ZAWODOWE

2-tygodniowe praktyki po I i po II roku są istotnym uzupełnieniem wiedzy teoretycznej i praktycznej prezentowanej podczas zajęć dydaktycznych i mają charakter przede wszystkim praktyczny. Celem studenckich praktyk jest:

 • poznanie specyfiki pracy na różnych stanowiskach, w różnych branżach działalności produkcyjnej,
 • wykształcenie umiejętności zastosowania wiedzy teoretycznej zdobytej w toku studiów w praktyce funkcjonowania organizacji (integracja wiedzy teoretycznej z praktyką),
 • zdobycie praktycznej znajomości zagadnień związanych z wybraną specjalnością kształcenia,
 • poznanie własnych możliwości na rynku pracy,
 • nawiązanie kontaktów zawodowych, umożliwiających wykorzystanie ich w momencie przygotowywania pracy dyplomowej oraz poszukiwania pracy.

Praktyki odbywają się zarówno na terenie kraju jak i za granicą.


PERSPEKTYWY PRACY

Absolwenci tego kierunku będą szczególnie przygotowani do pracy w przedsiębiorstwach produkcyjnych i jednostkach usługowych lub budżetowych oraz instytucjach finansowych (bankach, biurach rachunkowych). Absolwent oferowanych specjalności może sam prowadzić małą firmę produkcyjną lub usługową albo może pracować w przedsiębiorstwie przede wszystkim jako specjalista finansowy w dziale finansowym lub menedżer w dziale inwestycji i rozwoju (projektowanie i analiza ekonomiczno-finansowa projektów inwestycyjnych). Może także pracować w bankach (np. dział kredytu) i innych instytucjach finansowych.
Absolwent kierunku finanse i rachunkowość powinien posiadać wiedzę z zakresu finansów i rachunkowości, przy czym przedmioty oferowane na specjalności rachunkowość i kontrola finansowa w szczególny sposób przygotowują absolwentów do pracy w biurach rachunkowych, jako specjalistów finansowych, biegłych w rachunkowości, budżetowaniu, natomiast druga z oferowanych specjalności - zarządzanie finansami przedsiębiorstw przygotowuje ich raczej do pracy w działach finansowych przedsiębiorstw.


OFERTA POZADYDAKTYCZNA

Koło Naukowe BONUS jest organizacją studencką, tworzoną przez studentów dla studentów. Jesteśmy studentami PWSZ w Nysie, różnimy się wiekiem i upodobaniami, ale łączy nas jedno - chcemy inwestować swoje pieniądze z głową, tak by przynosiły nam jedynie zyski.
Celem działalności Koła jest pomoc w zdobywaniu materiałów o charakterze edukacyjnym, organizowanie spotkań, dyskusji, wykładów i prezentacji mających na celu poszerzenie wiedzy o finansach, współpraca z organizacjami krajowymi o podobnym charakterze, współpraca z instytucjami finansowymi, udział członków w sympozjach, konferencjach, odczytach i seminariach.
Koło może się poszczycić zorganizowaniem pierwszej studenckiej ogólnopolskiej konferencji naukowej "Kryzysy na rynkach finansowych, a rozwój gospodarczy".

Ostatnia aktualizacja 18.05.2016

KIERUNKI | UCZELNIA | STUDIA | REKRUTACJA | STRONA GŁÓWNA PWSZ | AKTUALNOŚCI | KONTAKTY
Zobacz nasz profil na FACEBOOK
stat4u