STUDIA II STOPNIA:
(magisterskie)
PielęgniarstwoSTUDIA I STOPNIA:
(licencjackie i inżynierskie)
Architektura   Architecture and urban
   planning (specjalność)
   Architektura światła
  (specjalność)
Bezpieczeństwo wewnętrzneKryminologia i kryminalistykaDietetykaNowa specjalność !
Dietetyka sportowa
Nowość na Filologii !
Profil praktyczny
Filologia angielskaJęzyk biznesu: angielskiOpis kierunkuWarunki przyjęćLista przedmiotówFilologia germańskaFinanse i rachunkowośćNowość na Informatyce !
Studia dzienne - tryb popołudniowy
InformatykaJazz i muzyka estradowaEdukacja artystyczna w jazzie
i muzyce estradowej
Realizacja dźwiękuKonserwacja i ochrona zabytkówKosmetologiaNowość na Pielęgniarstwie !
Studia dzienne - tryb weekendowy
PielęgniarstwoNowy kierunek !
Psychofizyczne kształtowanie człowieka
     Trener osobisty
Ratownictwo medyczneZarządzanie i inżynieria produkcjiNowa specjalność !
Zarządzanie innowacjami i projektami

PWSZ w Nysie - rekrutacja, portal dla kandydatów na studia

INSTYTUT NEOFILOLOGII

Kierunek studiów: FILOLOGIA

Specjalność: język biznesu: angielski

Czas trwania, tryb i rodzaj: 3-letnie bezpłatne stacjonarne studia licencjackie - dzienne
3-letnie niestacjonarne studia licencjackie - zaoczne

NOWOŚĆ - Studia dzienne w trybie popołudniowym !!!

Zobacz film o instytucie w HD
Mateusz Malek
student III roku
Studiowanie na uczelni PWSZ Nysa było strzałem w dziesiątkę. Po krótkim czasie zrozumiałem, że wcześniejsze obawy związane z młodym statusem uczelni były bezpodstawne. Łatwo można zaobserwować, że uczelnia rozwija się dynamicznie i z roku na rok przybywa studentów.
Wykłady prowadzone są przez wysoko wykwalifikowaną kadrę, posiadającą nie tylko wiedzę teoretyczną, ale i praktyczną. Kadra jest bardzo profesjonalna, wyrozumiała, chętna do współpracy ze studentami, ale i wymagająca, co zmusza nas do kreatywnego myślenia.
PWSZ oferuje swoim studentom również szeroki zakres stypendiów. Poza stypendium socjalnym, naukowym wypłacane są także stypendia mieszkaniowe. Uważam, że jedną z największych zalet uczelni jest umożliwienie studentom edukacji za granicą w ramach programu Erasmus. Wybór szkół wyższych w katalogu jest bardzo atrakcyjny, a pomoc ze strony Biura Współpracy Międzynarodowej w przygotowaniu niezbędnej dokumentacji do wyjazdu jest łatwo dostępna.
Aleksanda Kraszkiewicz
studentka III roku
Specjalność język biznesu angielski wyróżnia się ciekawą tematyką zajęć prowadzonych przez wykwalifikowaną kadrę i wspaniałą atmosferą. Studiując na tym kierunku zdobywamy wiedzę z zakresu prawa, ekonomii, zasad marketingu i innych dziedzin związanych z biznesem (w szczególności przedmiot język biznesu na którym opanowaliśmy słownictwo związane z handlem, finansami itd.). Rozwijamy swoje umiejętności z j. angielskiego dzięki ćwiczeniom z gramatyki kontrastywnej i gramatyki opisowej. Nabywamy także umiejętności w dziedzinie komunikacji handlowej.
Mamy także możliwość wzięcia udziału w programie wymiany zagranicznej Erasmus. Praktyki w różnych firmach i instytucjach przygotowują nas do przyszłej pracy. Uważam, że ta specjalność stwarza nam ogromne możliwości zatrudnienia i myślę ze jest to jeden z najciekawszych kierunków filologicznych na naszej uczelni.

Bezpośrednie informacje o studiach na filologii można uzyskać pod nr tel. 514 078 725 lub mailowo: neofilologia@pwsz.nysa.pl

CO WYRÓŻNIA STUDIA W NYSIE OD STUDIÓW NA TYM SAMYM KIERUNKU W INNYCH UCZELNIACH?

Studia na specjalności język biznesu są wyjątkowo praktyczne i interdyscyplinarne. Łączą studia filologiczne ze studiami ekonomiczno-biznesowymi, a więc są to studia językowo-biznesowe, gdzie uczymy studentów praktycznych zastosowań języka angielskiego w biznesie. Daje to absolwentom szersze możliwości zatrudnienia w porównaniu z tradycyjną filologią angielską. Kładziemy nacisk na kształcenie praktyczne, ograniczając teorię do niezbędnego minimum.

Coraz częściej na uzupełnienie bądź podniesienie kwalifikacji decydują się osoby pracujące lub takie, które z różnych względów, np. z powodu wychowywania dzieci, nie mogły podjąć studiów dziennych. Wychodząc naprzeciw takim osobom Instytut Neofilologii PWSZ w Nysie proponuje studia dzienne w trybie popołudniowym. Program studiów niczym nie będzie się różnił od dotychczasowego programu a absolwenci będą legitymować się „normalnym” dyplomem ukończenia studiów I stopnia (licencjackich). Inny będzie jedynie tok prowadzenia zajęć, tzn. zostanie utworzona specjalna grupa, w której zajęcia będą odbywać się tylko po południu. Studia w trybie dziennym są oczywiście bezpłatne a studenci pracujący będą mogli korzystać z różnych przywilejów przysługujących studentom, na przykład będą mogli odbyć jeden bądź dwa semestry swoich studiów na jednej z uczelni partnerskich za granicą.

[ więcej >> ]


CZEGO NAUCZAMY?
Program studiów w zakresie języka biznesu jest tak zbudowany, by rozwijać umiejętności praktyczne oraz wiedzę i kompetencje, których od absolwentów wymagają pracodawcy. Uczmy więc: języka angielskiego ogólnego (mówienia i wymowy oraz rozumienia języka mówionego, słownictwa, gramatyki), języka angielskiego biznesu i prawa (słownictwa biznesowego i prawniczego, korespondencji handlowej, negocjacji biznesowych), biznesu zarządzania, prawa i ekonomii, wiedzy o krajach anglojęzycznych i Unii Europejskiej, tłumaczenia (tłumaczenia pisemnego, tłumaczenia ustnego), pracy w przedsiębiorstwie (organizacji pracy, ergonomii, etycznego zachowania), drugiego języka obcego w zwiększonym wymiarze (do wyboru: czeski, niemiecki, niderlandzki, hiszpański, rosyjski).


JAK UCZYMY?

Uczymy z wykorzystaniem najnowszych technologii multimedialnych, w świetnie wyposażonym laboratorium językowym – fonetyczno-tłumaczeniowym, w salach wykładowych i seminaryjnych wyposażonych w sprzęt audiowizualny, z wykorzystaniem Internetu.
Uczymy w formie wykładów, seminariów, ćwiczeń praktycznych i laboratoryjnych, gier symulacyjnych i studiów przypadku. Uczymy po angielsku, indywidualnie podchodząc do każdego studenta, co sprzyja świetnej atmosferze współpracy i życzliwości.


KTO NAUCZA?

Kadra języka biznesu składa się z doskonałych i utytułowanych naukowców, autorów wielu książek i prac naukowych. Wszyscy pracownicy są praktykującymi tłumaczami przysięgłymi lub specjalistycznymi, będącymi jednocześnie absolwentami renomowanych polskich i zagranicznych uczelni. Szczycimy się tym, że nasi nauczyciele są przyjaźni, otwarci i zarażają swoją pasją do języka angielskiego naszych studentów.


CO MOŻNA ROBIĆ PO JĘZYKU BIZNESU?

Nasi absolwenci najlepiej znają odpowiedź na to pytanie! Większość z nich podejmuje studia magisterskie na renomowanych uczelniach w Polsce i za granicą. Podejmują oni także zatrudnienie jako rzecznicy prasowi, kierownicy sekretariatów międzynarodowych, specjaliści w zakresie międzynarodowej korespondencji handlowej czy specjaliści public relations w dużych przedsiębiorstwach i koncernach. Pracują jako tłumacze pisemni i ustni (np. tłumaczący dla europosłów), uzyskując – dzięki wiedzy i umiejętnościom wyniesionym ze studiów – kwalifikacje tłumacza przysięgłego lub naukowo-technicznego.

JEŚLI POTRZEBUJESZ WIĘCEJ INFORMACJI
Jeśli potrzebujesz więcej informacji o naszych studiach, skontaktuj się z nami!
Od 1 czerwca 2014 r. uruchamiamy naszą INFOLINIĘ (nr tel.: 669 034 637, 669 034 641 lub 669 034 642, nasi pracownicy dyżurują w dni robocze od godz. 10.00 do 15.00), zapraszamy do kontaktu drogą elektroniczną jbpwsznysa@gmail.com lub na naszego FACEBOOKA: www.facebook.com/Jezyk.biznesu.

 

CZEKAMY NA CIEBIE W NYSIE NA KIERUNKU JĘZYK BIZNESU!!!

NASI ABSOLWENCI O STUDIACH:

ALEKSANDRA JĘDRUCH
"Lata spędzone w Nysie były z pewnością najlepszymi w moim dotychczasowym życiu. Na początku z niepewnością podchodziłam do uczelni w Nysie, jednak okazało się, że był do najlepszy przypadek, jaki mógł mnie spotkać jeśli chodzi o moją edukację.
Zbyt powierzchownym byłby określenie, że miło wspominam wykładowców. Nie jestem sobie wyobrazić lepszej relacji student-uczeń, niż ta którą mogłam doświadczyć podczas studiów w Nysie. Miałam najlepszego promotora na świecie, który świetnie poprowadził nie tylko moją pracę licencjacką, ale także przez te 3 lata miał ogromy wkład w rozwój mojej edukacji.
J edną z rzeczy, która podobała mi się najbardziej był fakt, że nikt nie pozostawał anonimowy, a podejście wykładowców śmiało mogę określić jako po prostu LUDZKIE. Zajęcia odbywały się w takiej liczebności, że nie brakowało czasu, aby indywidualnie podejść do każdego ucznia, bardzo to doceniam, ponieważ brakuje mi tego na uczelni, na której obecnie studiuję.
Pragnę również zaznaczyć obecność Pani Jadzi, która umilała czas między zajęciami. Nie tylko robiła najlepsze bułki na świecie, ale także ciepło i otwarcie traktowała studentów.
Ukończenie Języka Biznesu pozwoliło mi na dalsze studia magisterskie na Uniwersytecie Śląskim na Wydziale Filologicznym, specjalność tłumaczeniowa. Uważam, że byłam bardzo dobrze przygotowana do kontynuowania nauki na wybranym przeze mnie kierunku.
Wszystkim, którzy mają okazję wysłuchać prezentacji, przygotowanej przez obecnych studentów języka biznesu z całego serca polecam Nysę. Osobiście zakochałam się w tym mieście i spędziłam cudowne lata na uczelni. Wiem, że miałam się wypowiedzieć głownie o kierunku, ale studia w Nysie to było dla mnie coś dużo, dużo więcej.

ANNA WOJNAROWSKA
"Język biznesu to była świetna decyzja, ponieważ nie ukierunkowuje studenta tylko w jedną stronę, po filologii nie miałabym zbyt wielu opcji zdobycia pracy. Jednak na tym kierunku oprócz języka jest także pełen wachlarz przedmiotów ekonomicznych, a takie połączenie pozwoliło mi na zdobycie świetniej pracy w marketingu już na 3 roku studiów.
Jedno co mogę doradzić studentom z Nysy to, aby poza studiami zdobywali również doświadczenie zawodowe, na co pozwala mieszkanie i studiowanie w tym mieście. Pomocną dłoń na pewno wyciągnie do chętnych Biuro Karier. Ale Język Biznesu polecam również z powodu świetnej kadry, składającej się po części z młodych ludzi, którzy tym, co osiągnęli dają najlepszy przykład, że można, jeśli się tylko chce. No, i nie zapomnijcie, że życie studenckie w Nysie kwitnie również nocą, więc nudzić się nie będziecie”.


LISTA PRZEDMIOTÓW:

Przedmioty kształcenia ogólnego: przedmioty wybieralne (historia filozofii, etyka, komunikacja społeczna, wprowadzenie do filozofii języka), technologia informacyjna, wychowanie fizyczne, język łaciński, etykieta w życiu publicznym, ochrona własności intelektualnej.

Przedmioty podstawowe: praktyczna nauka języka angielskiego (konwersacje, słuchanie, pisanie, pisanie akademickie, sprawności zintegrowane: leksyka i struktury), gramatyka praktyczna, fonetyka praktyczna), praktyczna nauka drugiego języka obcego z elementami językoznawstwa (do wyboru: niemiecki, czeski, niderlandzki, hiszpański, rosyjski).

Przedmioty kierunkowe: wstęp do językoznawstwa, gramatyka opisowa języka angielskiego (fonetyka i fonologia, morfologia i składnia), gramatyka kontrastywna, język biznesu, teoria przekładu i języków specjalistycznych, realioznawstwo krajów anglojęzycznych, kultura i literatura krajów anglojęzycznych.

Przedmioty specjalizacyjne i specjalnościowe: translatoryka praktyczna (przekład pisemny, przekład ustny), korespondencja handlowa w języku angielskim, mikroekonomia, makroekonomia, organizacja i techniki pracy biurowej z elementami ergonomii, elementy prawa handlowego i administracyjnego, wprowadzenie do biznesu, etyka biznesu, problemy współpracy gospodarczej w Unii Europejskiej, programy i fundusze Unii Europejskiej, globalizacja gospodarcza, podstawy zarządzania przedsiębiorstwem, seminarium dyplomowe, praca dyplomowa.

Prezentacja kierunku w pdf [ kliknij tutaj >> ]

 

Ostatnia aktualizacja 12.06.2015

KIERUNKI | UCZELNIA | STUDIA | REKRUTACJA | STRONA GŁÓWNA PWSZ | AKTUALNOŚCI | KONTAKTY
Zobacz nasz profil na FACEBOOK
stat4u