STUDIA II STOPNIA:
(magisterskie)
PielęgniarstwoSTUDIA I STOPNIA:
(licencjackie i inżynierskie)
Architektura   Architecture and urban
   planning (specjalność)
   Architektura światła
  (specjalność)
Bezpieczeństwo wewnętrzneKryminologia i kryminalistykaDietetykaNowa specjalność !
Dietetyka sportowa
Nowość na Filologii !
Profil praktyczny
Filologia angielskaJęzyk biznesu: angielskiFilologia germańskaFinanse i rachunkowośćNowość na Informatyce !
Studia dzienne - tryb popołudniowy
InformatykaJazz i muzyka estradowaEdukacja artystyczna w jazzie
i muzyce estradowej
Realizacja dźwiękuKonserwacja i ochrona zabytkówOpis kierunkuWarunki przyjęćLista przedmiotówKosmetologiaNowość na Pielęgniarstwie !
Studia dzienne - tryb weekendowy
PielęgniarstwoNowy kierunek !
Psychofizyczne kształtowanie człowieka
     Trener osobisty
Ratownictwo medyczneZarządzanie i inżynieria produkcjiNowa specjalność !
Zarządzanie innowacjami i projektami

PWSZ w Nysie - rekrutacja, portal dla kandydatów na studia

INSTYTUT ARCHITEKTURY

Kierunek studiów: ARCHITEKTURA

Specjalność: konserwacja i ochrona zabytków

Czas trwania, tryb i rodzaj: 3,5-letnie bezpłatne stacjonarne studia inżynierskie - dzienne
3,5-letnie niestacjonarne studia inżynierskie - zaoczne

Uzyskany tytuł: inżynier architekt

Zobacz film o instytucie w HD
dr Małgorzata Korpała
Konserwacja i ochrona zabytków to specjalność wymarzona dla pasjonatów historii i zabytków. Konieczność dostosowania koncepcji projektowych ingerujących w tkankę historycznych budynków do restrykcyjnych wymogów ochrony zabytków staje się inspiracją w poszukiwaniu kreatywnych rozwiązań

Specjalność ochrona i konserwacja zabytków to jedyne w Polsce dzienne studia z zakresu zabytkowej architektury. Ochrona zabytków architektury to zawód, który może stać się pasjonującym odkrywaniem dziedzictwa przeszłości. Absolwent będzie przygotowany do pełnienia pomocniczych, współautorskich i autorskich działań twórczych w zakresie projektowania i realizacji inwestycji konserwatorskich w budynkach zabytkowych.

Jak uczymy?

Sposób kształcenia można streścić w trzech kolejnych krokach:

 1. poznanie zabytku - pomiar inwentaryzacyjny,
 2. rozpoznanie stanu zachowania i przyczyn zniszczeń,
 3. przygotowanie propozycji rewitalizacji i projektu adaptacji do nowej funkcji użytkowej.

Czego uczymy?

Program specjalności poszerza znajomość tematyki projektowania architektonicznego i urbanistycznego o podstawowe zagadnienia teorii konserwacji i działań praktycznych w budynkach zabytkowych. Studenci specjalności konserwacja i ochrona zabytków zapoznają się z różnymi aspektami działań konserwatorskich, prowadzonych w historycznych budynkach, dotyczącymi zagadnień prawnych oraz technicznych (konstrukcyjno-budowlanych). Nabywają umiejętność analizowania i wartościowania obiektów pod względem historycznym i architektonicznym.

Niech inni Ci zazdroszczą

Poznasz metody badań zabytków architektury (inwentaryzacji pomiarowej, poszukiwania archiwaliów), analizowania zabytkowej architektury pod względem historycznym i architektonicznym. Możesz zaproponować własną wizję współczesnego wykorzystania zabytku, przygotowując koncepcyjny architektoniczno-konserwatorski projekt modernizacji bądź adaptacji historycznych budynków i zespołów architektonicznych.

Wejdź na wyższy poziom

Uczestnictwo w Studenckim Kole Naukowym ReNova jest świetną okazją do poznawania tajników technik konserwacji zabytków architektury oraz uczestnictwa w międzynarodowych projektach przy współpracy z Centrum Badawczo-Edukacyjnym Konserwacji Zabytków przy PWSZ w Nysie.

Wybrane przedmioty

 • teoria i techniki konserwatorskie
 • dokumentacja architektoniczno-konserwatorska
 • konserwacja obiektów architektonicznych
 • naprawa i wzmacnianie obiektów budowlanych
 • profilaktyka konserwatorska
 • rewaloryzacja zespołów urbanistycznych

Praktyki:
2-tygodniowe praktyki po:

 • I roku (budowlane),
 • II roku (inwentaryzacyjne: architektoniczne lub urbanistyczne),
 • III roku (tematycznie związana z projektem dyplomowym),
  realizowane w instytucjach państwowych, samorządowych i prywatnych firmach, które zajmują się rewitalizacją zabytków i świadczą usługi w zakresie przygotowania projektów, ich realizacji oraz nadzoru prac remontowo-budowlanych w historycznych obiektach architektonicznych i zespołach urbanistycznych

Uczelnie partnerskie:
W czasie studiów Student ma możliwość zrealizowania 3-miesięcznych zagranicznych praktyk wakacyjnych w wybranej przez siebie pracowni architektonicznej na terenie UE i Turcji oraz wyjazdu na semestr lub jeden rok akademicki do jednej z uczelni partnerskich:

 • HAWK Fachhochschule Hildesheim, Niemcy,
 • Branderburgische Technische Universität, Niemcy,
 • Slovak University of Technology, Słowacja,
 • Universidad Politecnica de Madrid, Hiszpania,
 • Universidade de Beira Interior, Covilha, Portugalia,
 • University of Calabria, Włochy,
 • pełna lista uczelni na stronie Instytutu.

Po studiach:

Absolwenci specjalności konserwacja i ochrona zabytków mogą w przyszłości zajmować się projektowaniem związanym z adaptacją i rewitalizacją hi-storycznych obiektów architektonicznych:

 • praca w instytucjach państwowych, samorządowych i prywatnych firmach, które zajmują się rewitalizacją zabytków architektury,
 • praca w jednostkach gospodarczych oraz administracyjnych, których przedmiotem działalności jest programowanie, projektowanie oraz realizacja obiektów architektonicznych i zespołów urbanistycznych,
 • kontynuacja studiów na poziomie magisterskim w kraju lub za granicą.
.

 

Ostatnia aktualizacja 01.06.2015

KIERUNKI | UCZELNIA | STUDIA | REKRUTACJA | STRONA GŁÓWNA PWSZ | AKTUALNOŚCI | KONTAKTY
Zobacz nasz profil na FACEBOOK
stat4u