STUDIA II STOPNIA:
(magisterskie)
PielęgniarstwoSTUDIA I STOPNIA:
(licencjackie i inżynierskie)
Architektura   Architecture and urban
   planning (specjalność)
   Architektura światła
  (specjalność)
Bezpieczeństwo wewnętrzneKryminologia i kryminalistykaDietetykaNowa specjalność !
Dietetyka sportowa
Nowość na Filologii !
Profil praktyczny
Filologia angielskaJęzyk biznesu: angielskiFilologia germańskaFinanse i rachunkowośćNowość na Informatyce !
Studia dzienne - tryb popołudniowy
InformatykaJazz i muzyka estradowaEdukacja artystyczna w jazzie
i muzyce estradowej
Realizacja dźwiękuKonserwacja i ochrona zabytkówKosmetologiaNowość na Pielęgniarstwie !
Studia dzienne - tryb weekendowy
PielęgniarstwoNowy kierunek !
Psychofizyczne kształtowanie człowieka
     Trener osobisty
Ratownictwo medyczneOpis kierunkuWarunki przyjęćLista przedmiotówZarządzanie i inżynieria produkcjiNowa specjalność !
Zarządzanie innowacjami i projektami

PWSZ w Nysie - rekrutacja, portal dla kandydatów na studia

INSTYTUT ZDROWIA PUBLICZNEGO

Kierunek studiów: RATOWNICTWO MEDYCZNE

Czas trwania, tryb i rodzaj: 3-letnie bezpłatne stacjonarne studia licencjackie - dzienne
3-letnie niestacjonarne studia licencjackie - zaoczne

Zobacz film o instytucie w HD
Natalia, studentka III roku
Nasza uczelnia jest dobrze wyposażona w pomoce dydaktyczne. Mamy wykwalifikowaną kadrę, spora część wykładowców dojeżdża z Uniwersytetu Śląskiego. Ponadto uczelnia zajmuje wysokie miejsce w rankingu PWSZ-tów. Organizowane są różne kursy i szkolenia, w których możemy brać udział, a także działa wiele kół naukowych. Życie studenckie kwitnie, studenci są zintegrowani, dobrze wykorzystują czas wolny.
Łukasz, absolwent
Ratownictwem medycznym zainteresowałem się jeszcze przed studiami. Współpracowałem z organizacją zajmująca się wolontariatem i działalnością szkoleniową zakresie udzielania pierwszej pomocy.
To niełatwy zawód wymagający odporności psychicznej, umiejętności zachowania "zimnej krwi" w stresujących momentach, umiejętności szybkiego nawiązania kontaktu z drugą osobą, pewności siebie, umiejętności wzbudzania zaufania i to w krótkim czasie, zdolność szybkiego podejmowania decyzji i chęci pomocy innym. Mając tego świadomość podjąłem jednak studia.
Innym pozytywnym aspektem studiowania na tym kierunku było wprowadzenie stabilizacji prawnej w zawodzie ratownika medycznego poprzez ukazanie się Ustawy o Systemie Ratownictwa Medycznego w Polsce. Uregulowała ona status zawodu oraz wprowadziła jednolite normy unijne.

Najciekawsze zajęcia zależały od sposobu przekazywania wiedzy przez Wykładowców. I nie chodzi tu o "luzacki" sposób bycia, lecz o wykładanie przedmiotów z tzw. pasją. I bardzo dobrze, że są na naszej Uczelni tacy Wykładowcy. Osobowość Wykładowcy ma przecież istotny wpływ na dalszą drogę jego uczniów. Uczelnia nie może nauczyć wszystkiego (tylko naiwni myślą, że uczelnia nauczy wszystkiego raz na zawsze), ale może dać klucz do rozwiązywania problemów naukowych, zawodowych, życiowych. I to jest chyba najważniejsze w nauce.

Uczelnia daje bardzo wiele, np. możliwość odbycia przeszkolenia wojskowego, które odbyłem w Centrum Szkolenia Wojsk Medycznych w Łodzi. Miłym zaskoczeniem było powierzenie mi funkcji Przewodniczącego Studenckiego Koła Naukowego Ratowników Medycznych COR. Działalność na tym polu owocowała wieloma ciekawymi inicjatywami, wyjazdami edukacyjnymi i dawała mi dużo zadowolenia.
Na zakończenie powiem, że najmilsze co mnie spotkało w Nysie to, że poznałem tu swoją Miłość - Anię.
Magdalena, absolwentka
PWSZ w Nysie jest jedną z wielu uczelni zawodowych w Polsce. Ale posiada ona chyba najwięcej ciekawych kierunków, na których mogą kształcid się studenci. Jednym z takich kierunków jest Ratownictwo Medyczne, gdzie studenci zdobywają wiedze medyczną którą przekazują nam znani doktorzy i profesorowie m.in. z Uniwersytetu Śląskiego. Studenci nabywają wiedze praktyczną na wykładach i dwiczeniach, którą stosują podczas praktyk wakacyjnych w szpitalach. Aby dostad się na uczelnie wystarczy złożyd niezbędne dokumenty, opłacid wpisowe i czekad na odpowiedź. Nauka w PWSZ w Nysie jest bardzo przyjemna, wszystkie zajęcia prowadzone są w miłej atmosferze, a po zakooczeniu nauki i obronie pracy licencjackiej otrzymujemy tytuł licencjonowanego ratownika medycznego.
Adam, absolwent
Współczesny zawód ratownika medycznego charakteryzuje się bardzo dobrym wykształceniem, umiejętnością komunikowania się z poszkodowanymi, umiejętnością postępowania w stanach bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia ludzi na miejscu wypadku i to właśnie daje mi PWSZ w Nysie. Ten kierunek należy do najbardziej cenionych i cieszących się powodzeniem na Wydziale Zdrowia Publicznego w Collegium Medicum, otrzymujemy tam szeroki wachlarz wiedzy od wyśmienitej kadry, nowoczesne środki dydaktyczne, pomoce naukowe oraz nowoczesny sprzęt do dwiczeo z zakresu medycznych czynności ratunkowych. Uczelnia daje nam również możliwośd rozwinięcia swoich zainteresowao poprzez Koła Naukowe, jednego z nich w tym roku jestem przewodniczącym. Ponadto mamy możliwośd uczestniczyd między innymi w sympozjach i kongresach z zakresu medycyny ratunkowej.

CO WYRÓŻNIA STUDIA W NYSIE OD STUDIÓW NA TYM SAMYM KIERUNKU W INNYCH UCZELNIACH?

Zawód ratownika medycznego, obok lekarza ratunkowego i pielęgniarki ratunkowej, jest kluczowym zawodem w utworzonym w Polsce systemie zintegrowanego ratownictwa medycznego. Jest to zawód powszechnie uznany w krajach Unii Europejskiej. Celem programu studiów dla Ratownictwa medycznego jest wyszkolenie kadry ratowników medycznych przygotowanych do udzielania skutecznej pomocy przedszpitalnej. Studenci kierunku ratownictwo medyczne poznają anatomię oraz funkcjonowanie organizmu ludzkiego a także patomechanizmy chorób i dysfunkcji poszczególnych układów. Zdobyta wiedza staje się w dalszym toku studiów podstawą do zrozumienia klinicznych aspektów chorób oraz stanów bezpośrednio zagrażających życiu, jak i działań ratunkowych podejmowanych w postępowaniu przedszpitalnym. Zajęcia kliniczne są ukierunkowane na praktyczną naukę czynności reanimacyjnych. Program studiów obejmuje, prócz zajęć dydaktycznych, 10 tygodniową praktykę zawodową.


WYPOSAŻENIE/SPRZĘT:

Sprzęt do prezentacji multimedialnych, sprzęt do nauki medycznych czynności ratunkowych - symulator karetki; fantomy dorosłych i dzieci; sprzęt do nauki zaawansowanych zabiegów resuscytacyjnych - defibrylator AED, wentylacja przyrządowa, zabezpieczanie wkłuć dożylnych; sprzęt stosowany w zaopatrywaniu urazów - kamizelki KED, kołnierze ortopedyczne, szyny, deski.


KTO PROWADZI ZAJĘCIA?

 • Prof. dr hab. n. med. Małgorzata Muc -Wierzgoń
 • Prof. dr hab. n. med. Krystyn Sosada
 • dr hab. n. med. Jerzy Piecuch
 • Dr hab. n. med. Barbara Harazin, prof. w PWSZ w Nysie
 • Dr hab. n. med. Antoni Węgiel, prof. w PWSZ w Nysie
 • Dr n. med. Krzysztof Kamiński
 • dr n. med. Dariusz Sokołowski
 • Dr n. med. Jan Żołna
 • Dr n. med. Wojciech Żurawiński
 • Dr n. med. Dariusz Waniczek
 • Lek. med. Marek Lenart
 • Lek. med. Magdalena Piłot
 • Lek. med. Jan Wierzchowiec
 • Lek. med. Krystyna Szewczyk -Żołna
 • Mgr Ireneusz Barziej
 • Mgr Ireneusz Szafraniec
 • Mgr Olga Wierzchowiec

JAK PROWADZONE SĄ ZAJĘCIA?

Zajęcia są prowadzone w salach wykładowych, ćwiczeniowych, w plenerze, szpitalu.


JAKĄ WIEDZĘ MOŻNA ZDOBYĆ NA TYCH STUDIACH?

Studenci uczą się udzielania skutecznej pomocy przedszpitalnej, w szczególności medycznych czynności ratunkowych wykonywanych w stanach nagłych u dorosłych i dzieci, niezależnie od ich przyczyny.
Ważnym elementem kształcenia są również liczne dodatkowe kursy dla Studentów: :

 • nurkowania,
 • ratownika wodnego,
 • wychowawcy kolonijnego,
 • języka migowego.

PRAKTYKI ZAWODOWE

 • 4-tygodniowe praktyki wakacyjne - I rok studiów w jednostkach straży pożarnej oraz obóz sprawnościowy,
 • 6-tygodniowe praktyki wakacyjne - II rok studiów w szpitalach na oddziałach ratunkowych, zespoły ratownictwa medycznego ,Główne Stanowisko Dyspozytorskie i/lub w Centrum Powiadamiania Ratunkowego

PERSPEKTYWY

 • podjęcie pracy jako ratownik medyczny w ramach Zintegrowanego Systemu Ratownictwa Medycznego w Polsce lub za granicą
 • kontynuacja studiów drugiego stopnia w wybranej uczelni w kraju lub za granicą

OFERTA POZADYDAKTYCZNA

 • Studenckie Koło Naukowe Medycyny Ratunkowej COR,
 • organizacja zawodów z zakresu pierwszej pomocy,
 • organizowanie wyjazdów i udział w konferencjach, sympozjach, zawodach sportowych itp.,
 • możliwość korzystania z sali gimnastycznej, basenu, bezpłatnego internetu,
 • możliwość odbycia kursu nurkowania, ratownika wodnego, wychowawcy kolonijnego, języka migowego.

 

Ostatnia aktualizacja 07.07.2014

KIERUNKI | UCZELNIA | STUDIA | REKRUTACJA | STRONA GŁÓWNA PWSZ | AKTUALNOŚCI | KONTAKTY
Zobacz nasz profil na FACEBOOK
stat4u