STUDIA II STOPNIA:
(magisterskie)
PielęgniarstwoSTUDIA I STOPNIA:
(licencjackie i inżynierskie)
Architektura   Architecture and urban
   planning (specjalność)
   Architektura światła
  (specjalność)
Bezpieczeństwo wewnętrzneKryminologia i kryminalistykaDietetykaNowa specjalność !
Dietetyka sportowa
Nowość na Filologii !
Profil praktyczny
Filologia angielskaJęzyk biznesu: angielskiFilologia germańskaFinanse i rachunkowośćNowość na Informatyce !
Studia dzienne - tryb popołudniowy
InformatykaJazz i muzyka estradowaEdukacja artystyczna w jazzie
i muzyce estradowej
Realizacja dźwiękuKonserwacja i ochrona zabytkówKosmetologiaNowość na Pielęgniarstwie !
Studia dzienne - tryb weekendowy
PielęgniarstwoNowy kierunek !
Psychofizyczne kształtowanie człowieka
     Trener osobisty
Ratownictwo medyczneZarządzanie i inżynieria produkcjiOpis kierunkuWarunki przyjęćLista przedmiotówNowa specjalność !
Zarządzanie innowacjami i projektami

PWSZ w Nysie - rekrutacja, portal dla kandydatów na studia

 

INSTYTUT ZARZĄDZANIA

Kierunek studiów: ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI

Specjalności: Zarządzanie produkcja i usługami, Inżynieria jakości, Automatyzacja produkcji i systemy mechatroniczne

Czas trwania, tryb i rodzaj: 3,5-letnie bezpłatne stacjonarne studia inżynierskie
3,5-letnie niestacjonarne studia inżynierskie

Zobacz film o instytucie w HD
Justyna Czarnul,
studentka III roku
Wszystkie lata spędzone na nyskiej uczelni pozwoliły mi na wykreowanie pozytywnego obrazu mojego kierunku jakim jest zarządzanie i inżynieria produkcji.
Podczas nauki w PWSZ zdobyłam wiedzę z zakresu zarządzania i przedmiotów technicznych. Umiejętności takie jak obsługa programu Autocad, Mechanical Desktop, Inwentor, KSPT, Coro Guide oraz informacje na temat rysunku technicznego, podstaw projektowania i technicznego przygotowania produkcji dają mi duże możliwości rozwoju i zapewniają idealny start w dorosłe życie celem poszukiwania pracy.
Moimi ulubionymi zajęciami były "Podstawy projektowania inżynierskiego", na których tematem przewodnim była nauka obsługi programu Inwentor. W czasie zajęć prowadzący Pan mgr J. Tomasiak posiłkując się przykładami tłumaczył nam jak stworzyć przedmiot w 3D i jak odpowiednio posługiwać się narzędziami programu by zachować wszelkie prawidłowe parametry przedmiotu oraz stworzyć jego dokumentację technologiczną. Może na początku wyglądało to strasznie, ale kilka wskazówek prowadzącego i umiejętność logicznego myślenia sprawiły, że obsługa programu stała się prosta i ciekawa.
W ciągu trzech lat trwania studiów nie spotkałam się do tej pory z żadnymi przykrymi niespodziankami. Nauczyciele akademiccy są uprzejmi i wyrozumiali. Nie ma też problemów jeśli chodzi o współpracę i pomoc w nauce. Rzetelna praca każdego studenta jest doceniana i nagradzana w postaci np. stypendium. Zajęcia odbywają się w przyjaznych warunkach. Można spokojnie powiedzieć, że na zajęcia chodzi się bezstresowo. Podobało mi się też to, że zajęcia były urozmaicone. Trochę pracy na komputerze, nauka języka obcego, trochę zajęć teoretycznych -nie mogło oczywiście zabraknąć ukochanego przedmiotu studentów- w-f. Można w każdym razie wybrać coś ciekawego dla siebie.
Moja rada:
"Trochę wysiłku włożonego w przygotowanie do zajęć, zainteresowanie przejawiające się nasuwającymi się pytaniami oraz aktywny udział w zajęciach są kluczem do łatwej i przyjemnej nauki na tym kierunku".
Ewelina Rithaler,
studentka III roku

Studiowanie na moim kierunku pozwala mi poszerzać swoje zainteresowania oraz rozwijać umiejętności związane z zarządzaniem i inżynierią produkcji. W czasie nauki, mam możliwość zdobywania doświadczenia naukowego jak i praktycznego za pomocą ciekawych wykładów, na których mamy możliwość wysłuchania interesującej nas tematyki, ćwiczeń i projektów, które dają nam możliwość zdobywania szerszego zasobu wiedzy, dzięki połączeniu dwóch dziedzin naukowych oraz praktyk zawodowych, które są bardzo ważne.
Bardzo podobają mi się zajęcia typu ćwiczenia, projekty i seminaria, kiedy z całą grupą mamy możliwość bezpośredniego kontaktu z wykładowcą, wymieniania swoich doświadczeń, zadawania pytań, na które zawsze dostaniemy odpowiedź. Jednak najwięcej korzyści i satysfakcji oprócz zajęć planowych, daje mi uczestnictwo w kołach naukowych: "Młodzi Projektanci" i "Abaculus", które stanowią bardzo ciekawe uzupełnienie pozyskanych widomości na wykładach i ćwiczeniach. Pozwalają nam się skupiać na dziedzinach konkretnie nas interesujących. Dzięki nim mamy możliwość organizowania spotkań, wycieczek oraz współpracy z zakładami, które w przyszłości mogą stać się naszymi miejscami pracy.
Pierwszą miłą rzeczą jaka mnie spotkała w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej to byli wykładowcy, którzy za każdym razem gdy się spotykaliśmy na wykładach czy ćwiczeniach, projektach, seminariach z pasją pragnęli nam przekazać swoją wiedzę oraz chcieli abyśmy się czuli dobrze w nowym otoczeniu.
Kolejną miłą rzeczą, jaka mnie spotkała na moim kierunku to zajęcia, które dotyczyły inżynierii produkcji i zarządzania na przemian. Jest to bardzo dobre połączenie dwóch dziedzin, gdyż pozwala nam na opanowanie szerszego zakresu naukowego, który w przyszłości może byś atutem w zdobywaniu pracy.
Również poznałam tu wspaniałych ludzi, z którymi do dziś jestem bardzo związana. Spędzamy dużo wolnego czasu, razem się uczymy, rozwiązujemy problemy, zawsze znajdujemy tematy do omówienia i co najważniejsze, wiemy, że zawsze możemy na siebie liczyć.

CO WYRÓŻNIA STUDIA W NYSIE OD STUDIÓW NA TYM SAMYM KIERUNKU W INNYCH UCZELNIACH?

Tym co wyróżnia nasz kierunek to przywiązywanie wagi do zdobywania umiejętności praktycznych. Zdobyta wiedza - dzięki wykwalifikowanej kadrze dydaktycznej - zamieniana jest na praktykę w nowoczesnych laboratoriach. To daje ogromną szansę znalezienia atrakcyjnej pracy. Studenci sami proponują tematy pracy dyplomowej, a praktyka zawodowa ma pomóc im w realizacji wybranego tematu pracy. My przygotowujemy po prostu do zawodu! Kierunek zarządzanie i inżynieria produkcji należy też uważać za najbardziej uniwersalny pod względem możliwości rozpoczęcia indywidualnej działalności gospodarczej.


WYPOSAŻENIE/SPRZĘT:

Nowoczesne pracownie komputerowe, najnowsze oprogramowanie z zakresu zarządzania i inżynierii produkcji. Nowoczesne laboratoria z fizyki, metrologii i projektowania.


AKREDYTACJE

Pozytywna opinia Państwowej Komisji Akredytacyjnej w 2008 r.


KTO PROWADZI ZAJĘCIA?

Uznani w kraju i za granicą specjaliści z zarządzania i inżynierii produkcji (6 profesorów, 11 doktorów i 9 asystentów).


JAK PROWADZONE SĄ ZAJĘCIA?

Zajęcia prowadzone są w formie wykładów, seminariów, ćwiczeń i projektów. Prowadzone są także zajęcia w formie zajęć laboratoryjnych.


JAKĄ WIEDZĘ MOŻNA ZDOBYĆ NA TYCH STUDIACH?

Kształcenie studentów ukierunkowane jest na zagadnienia wytwarzania i planowania procesów produkcyjnych na bazie poszerzonej wiedzy o zarządzaniu. Absolwenci będą posiadać również wiedzę z zakresu ekonomii i prawa gospodarczego połączoną ze znajomością zaawansowanych technik informatycznych.


PRAKTYKI ZAWODOWE

Praktyka zawodowa jest dla przyszłych inżynierów nieodzownym uzupełnieniem wiedzy teoretycznej. Praktyki odbywają się w zakładach produkcyjnych i usługowych, co stwarza dodatkową możliwość kontaktu z ewentualnymi przyszłymi pracodawcami. Praktyki zorganizowane są w taki sposób, aby każdy student mógł zapoznać się z warunkami funkcjonowania przedsiębiorstwa oraz wykorzystać wiedzę nabytą w trakcie studiów do rozwiązywania problemów praktyki produkcyjnej i usługowej. Praktyka trwa 4 tygodnie i jest realizowana po 6 semestrze.


PERSPEKTYWY

  • Absolwent przygotowany jest do prowadzenia własnej firmy produkcyjnej lub usługowej, jak również do podjęcia pracy w przedsiębiorstwie produkcyjnym na stanowiskach: inżynier produkcji, inżynier rozwoju produktu w dziale projektowania konstrukcyjnego czy technicznego, inżynier ds. jakości, kierownik zespołu zadaniowego, organizacyjnego lub technicznego przygotowywania produkcji
  • może także kontynuować edukację na studiach drugiego stopnia w wybranej uczelni w kraju lub za granicą

OFERTA POZADYDAKTYCZNA

Studenci mają możliwość poszerzania swojej wiedzy i umiejętności uczestnicząc w kołach naukowych:

  • Młodzi Projektanci - działalność z zakresu zarządzania,
  • ABACULUS - działalność z zakresu inżynierii produkcji.

W czasie studiów studenci mają możliwość zdobycia dodatkowych uprawnień dzięki prowadzonym warsztatom i kursom:

  • AutoCAD (Międzynarodowy Certyfikat firmy Autodesk),
  • AutoCAD Mechanical, Autodesk Inventor (Międzynarodowy Certyfikat firmy Autodesk),
  • Programista obrabiarek CNC.

 

Ostatnia aktualizacja 05.06.2014

KIERUNKI | UCZELNIA | STUDIA | REKRUTACJA | STRONA GŁÓWNA PWSZ | AKTUALNOŚCI | KONTAKTY
Zobacz nasz profil na FACEBOOK
stat4u