INSTYTUT JAZZU

Kierunek studiów: JAZZ I MUZYKA ESTRADOWA

Specjalność: edukacja artystyczna w jazzie i muzyce estradowej

Czas trwania, tryb i rodzaj: 3-letnie bezpłatne stacjonarne studia licencjackie - dzienne
3-letnie niestacjonarne studia licencjackie - zaoczne

Zobacz film o instytucie w HD
dr hab. Piotr Baron
prof. PWSZ w Nysie ,
Zastępca Dyrektora Instytutu Jazzu
Celem studiów jest wykształcenie kreatywnych, otwartych na nowe doświadczenia i wszechstronnie wykształconych nauczycieli muzyki, którzy będą na nowo kreować szeroko rozumiane wychowanie muzyczne, zarówno wśród dzieci i młodzieży, jak
i dorosłych, a także przyczynią się do powrotu muzyki do szkół, przedszkoli oraz innych instytucji.

Specjalność daje kwalifikacje do pracy w szkole podstawowej, ognisku muzycznym, domu kultury. Jej unikatowość polega na tym, że jest "osadzona" w jazzie, a także na szerokim podejściu do edukacji muzycznej dzieci. Rozwija takie kompetencje jak umiejętność improwizacji. Student będzie miał możliwość poznawania współczesnych trendów w edukacji muzycznej, opartej na wynikach aktualnych badań dostępnych w źródłach krajowych i zagranicznych.

Jak uczymy?

Posiadamy: w każdej klasie pianino, sprzęt hi-fi (cd/mp3/USB), klasy basu i gitary - wzmacniacze, klasy perkusji - zestawy jazzowe, klasy fortepianu - fortepiany, klasy wokalu i big-bandu - aparaturę nagłośnieniową, mikrofony, wzmacniacze, fortepian, zestaw perkusji itd. Sale wykładowe wyposażone są w multimedia.

Czego uczymy?

Umiejętności jazzowej gry na wybranym instrumencie lub jazzowego śpiewu oraz umiejętności gry na instrumentach szkolnych, integracji dyscyplin szeroko rozumianej sztuki: muzyki, grafiki, poezji, multimediów i światła. Wszystkie niezbędne przedmioty i zagadnienia dotyczące rozwoju muzyka prowadzone
są na poziomie akademickim. Student ma także możliwość dodatkowego rozwoju poprzez działalność w kołach naukowych.

Niech inni Ci zazdroszczą

Jest to specjalność, która czerpie zarówno z bogactwa muzyki klasycznej, jak i otwartości muzyki jazzowej. Uczą tu wybitni specjaliści z dziedziny metodyki nauczania muzyki (dr Romualda Ławrowska), wybitni specjaliści z zakresu dyrygowania i prowadzenia zespołów (Piotr Baron), wybitni muzycy jazzowi (dr hab. Wojciech Niedziela, prof. PWSZ w Nysie, dr hab. Jacek Meira, prof. PWSZ w Nysie, prof. dr hab. Karol Ferfecki, dr hab. Inga Lewandowska, dr hab. Grzegorz Nagórski, dr Dagmara Niedziela, dr Piotr Baron, dr Adam Buczek, mgr Jarosław Bothur, mgr Aleksandra Brzeźnicka, mgr Piotr Milwiw-Baron, mgr Roman Hudaszek, mgr Danuta Sendecka, mgr Jerzy Skalski, mgr Marcin Wawrzynowicz), realizatorzy dźwięku i aranżerzy (mgr Piotr Furtas, mgr Cezary Wojciechowski). Ponadto Uczelnia podjęła starania o podwójny dyplom z TU Brandenburg w Cottbus. Instytut Jazzu PWSZ w Nysie prowadzi szeroko zakrojoną współpracę z ośrodkami Orffa w Europie oraz współpracę międzynarodową i współpracę ze znaczącymi ośrodkami muzycznymi w Polsce.

Wejdź na wyższy poziom

W ramach kierunku działają koła naukowe:
Studenckie Koło Naukowe Zapomnianych Artystów Jazzowych i Miłośników Saksofonistyki, Studenckie Koło Naukowe Produkcji Muzycznej i Studenckie Koło Naukowe - Akademicka Scena Muzyczna.
Jazz i muzyka estradowa

Wybrane przedmioty

  • dyrygowanie
  • metodyka nauczania muzyki dzieci, młodzieży, dorosłych
  • zajęcia muzyczno-ruchowe
  • instrumentarium Orffa
  • psychologia i pedagogika

Praktyki

2-tygodniowe praktyki po I i II roku studiów w szkołach podstawowych, ogniskach muzycznych.

Uczelnie partnerskie

W czasie studiów Student ma dodatkowo możliwość zrealizowania 3-miesięcznych zagranicznych praktyk wakacyjnych (związanych z kierunkiem kształcenia) w wybranej przez siebie instytucji na terenie krajów UE i Turcji oraz wyjazdu na semestr lub jeden rok akademicki do uczelni partnerskch:

  • Kunstuniversität Graz (KUG), Austria
  • Strossmayer University of Osijek, Chorwacja
  • Hochschule Lausitz, Niemcy
  • Nord-Trondelag University College, Norwegia
  • Harran University, Turcja

Po studiach

Absolwent może podjąć pracę w szkole podstawowej, w ognisku muzycznym kontynuacja studiów na poziomie magisterskim w kraju lub za granicą.

Ostatnia aktualizacja 04.03.2015#profesjonaliści #zawodowcy

www.pwsz.nysa.pl


stat4u