Za darmo studiujesz, za darmo mieszkasz ...

MIESZKANIOWE STYPENDIUM BURMISTRZA NYSY
Od roku akademickiego 2016/2017 kwota 200 zł miesięcznie Mieszkaniowego Stypendium Burmistrza Nysy wypłacana będzie osobom spoza Nysy, studentom pierwszego roku studiów stacjonarnych jednej z nyskich uczelni, które na okres studiów przeprowadziły się do Nysy.

STYPENDIUM BURMISTRZA NYSY
Od roku akademickiego 2016/2017 kwota 500 zł miesięcznie Stypendium Burmistrza Nysy wypłacana będzie studentom, którzy wykażą się znaczącymi osiągnięciami w poprzednim roku akademickim studiów stacjonarnych jednej z nyskich uczelni.

STYPENDIUM BURMISTRZA NYSY DLA OLIMPIJCZYKA
Od roku akademickiego 2016/2017 kwota 500 zł miesięcznie Stypendium Burmistrza Nysy dla Olimpijczyka wypłacana będzie studentom pierwszego roku studiów stacjonarnych nyskiej uczelni, którzy wzięli udział w olimpiadzie trzeciego (centralnego) stopnia lub rywalizacji sportowej na szczeblu ogólnopolskim lub międzynarodowym, na dowolnym etapie edukacji ponadgimnazjalnej.

Każdy student, który spełnia warunki danej uchwały (w załączeniu poniżej) może złożyć w Urzędzie Miejskim w Nysie, ul. Kolejowa 15, 48-300 Nysa, wypełniony wniosek wraz z załącznikami (w załączeniu poniżej) do dnia 15 listopada 2016 roku.

Wnioski rozpatrzone zostaną przez Komisję Stypendialną i Burmistrza Nysy. Lista osób, którym przyznano stypendium na rok akademicki 2016/2017 zostanie opublikowana do dnia 5 grudnia 2016 roku.

Stypendium wypłacane będzie przez 9 miesięcy nauki na osobiste konto bankowe studenta, do końca miesiąca za dany miesiąc. Stypendium za miesiące październik, listopad i grudzień 2016 roku wypłacone zostanie jednorazowo do końca grudnia 2016 roku.

Druk wniosku oraz regulamin dostępne są również na nyskich uczelniach wyższych oraz w Urzędzie Miejskim w Nysie, ul. Kolejowa 15, II piętro, pok. 201.

Informacje oraz pomoc udzielana jest telefonicznie, mailowo lub osobiście w godzinach urzędowania:
Wydział Komunikacji Społecznej i Promocji, ul. Kolejowa 15, II piętro - pok. 201, Inspektor Magdalena Wacławczyk, tel. 77 40 80 633, mail: promocja@www.nysa.pl

Uchwała MIESZKANIOWE STYPENDIUM BURMISTRZA NYSY
Wniosek "MIESZKANIOWE STYPENDIUM BURMISTRZA NYSY"

Uchwała STYPENDIUM BURMISTRZA NYSY
WNIOSEK "STYPENDIUM BURMISTRZA NYSY"

Uchwała STYPENDIUM BURMISTRZA NYSY DLA OLIMPIJCZYKA
WNIOSEK "STYPENDIUM BURMISTRZA NYSY DLA OLIMPIJCZYKA"

ZAŚWIADCZENIE potwierdzające uczestnictwo w zajęciach dydaktycznych

 
stat4u