Untitled Document

UWAGA !

Rejestrację uznaje się za wiążąca po:

  1. Wprowadzeniu przez kandydata wszystkich niezbędnych danych w systemie rejestracji elektronicznej i wyborze kierunku studiów.
    W przypadku problemów z rejestracją on-line należy zgłosić się ze świadectwem maturalnym oraz dowodem osobistym do Sekretariatu Rekrutacji (ul.Chodowieckiego 4, Nysa, p.210), gdzie rejestracji dokona pracownik Uczelni.
  2. Wniesieniu na podane konto opłaty rekrutacyjnej.
  3. Złożeniu kompletu wymaganych dokumentów w Sekretariacie Rekrutacji.

TRYB PRZYJMOWANIA KANDYDATÓW NA STUDIA
PIERWSZEGO I DRUGIEGO STOPNIA

Terminy i miejsce składania dokumentów:

Rozpoczęcie rekrutacji na studia stacjonarne i niestacjonarne 03.06.2019
Rozpoczęcie rejestracji elektronicznej 03.06.2019
Zakończenie rejestracji elektronicznej oraz składania dokumentów 22.07.2019 godz. 16.00
Egzaminy wstępne (na kierunek jazz i muzyka estradowa) 23.07.2019 godz. 10.00
Posiedzenia instytutowych komisji rekrutacyjnych 25.07.2019
Podanie wyników postępowania kwalifikacyjnego 25.07.2019 godz. 18.00

W przypadku niewypełnienia limitów przyjęć, o których mowa w pkt I.5 oraz II.5 uchwały Senatu PWSZ w Nysie Nr 14/2018/2019 z dnia 23.11.2018 r., w dniu 25.07.2019 r. rekrutacja na odpowiednie kierunki zostaje przedłużona według poniższego harmonogramu.


Rozpoczęcie rejestracji elektronicznej 26.07.2019
Zakończenie rejestracji elektronicznej oraz składania dokumentów 26.08.2019 godz. 16.00
Egzaminy wstępne (na kierunek jazz i muzyka estradowa) 27.08.2019 godz. 10.00
Posiedzenia instytutowych komisji rekrutacyjnych 29.08.2019
Podanie wyników postępowania kwalifikacyjnego 29.08.2019 godz. 18.00

W przypadku niewypełnienia limitów przyjęć, o których mowa w pkt I.5 oraz II.5 uchwały Senatu PWSZ w Nysie Nr 14/2018/2019 z dnia 23.11.2018 r., w dniu 29.08.2019 r. rekrutacja na odpowiednie kierunki zostaje przedłużona według poniższego harmonogramu.


Rozpoczęcie rejestracji elektronicznej 30.08.2019
Zakończenie rejestracji elektronicznej oraz składania dokumentów 30.09.2019 godz. 10.00
Egzaminy wstępne (na kierunek jazz i muzyka estradowa) 30.09.2019 godz. 10.00
Posiedzenia instytutowych komisji rekrutacyjnych 30.09.2019
Podanie wyników postępowania kwalifikacyjnego 30.09.2019 godz. 18.00

SPRAWDZIANY ZNAJOMOŚCI JĘZYKA POLSKIEGO U CUDZOZIEMCÓW

Terminy, w których odbędą się sprawdziany znajomości języka polskiego u cudzoziemców planujących podjęcie studiów w PWSZ w Nysie prowadzonych w języku polskim:
I etap rekrutacji: 23.07.2019 godz. 10.00
II etap rekrutacji: 27.08.2019 godz. 10.00
III etap rekrutacji: 30.09.2019 godz. 10.00
#profesjonaliści #zawodowcy

www.pwsz.nysa.pl


stat4u